Henrik Ibsen ska bort eftersom han är dramatiker och övriga är poeter.