Erik Stagnelius ska bort eftersom han är poet från den litterärar epoken romantiken och övriga tillhör realismen och har skrivit epoktypiska romaner.