Pertrarca ska bort eftersom han är en renässanspoet medan övriga är författare från epoken (tidsperioden): antiken.