Novell ska bort eftersom det är en texttyp medan övriga är huvudgenrer inom litteraturvetenskap.