William Wordsworth ska bort eftersom han är poet och övriga är romanförfattare.