www.larare.at

Experimentera med språk

Syftet med detta moment är att bli mer språkligt medveten; att förstå och behärska olika texttyper samt "leka" med textyperna. Ett förslag är att skriva poesi och försöka vara så formell som möjligt och använda många facktermer och se vad som händer. Detta moment kan med fördel samköras med poesin.

Här följer 10 övningar som kan hjälpa dig att experimentera med språket och utveckla din förmåga att använda det på olika sätt. Övningarna kan hjälpa dig att experimentera med språket och utveckla din förmåga att använda det på nya och spännande sätt. Var modig, lekfull och utforska språkets oändliga möjligheter.

  1. Välj ett slumpmässigt ord och utmana dig själv att skapa så många ordlekar eller ordspel med det ordet som möjligt. Experimentera med rim, alliteration, ordvändningar och ordlekar för att utforska språkets lekfulla sida.
  2. Skapa dina egna ord och uttryck. Kombinera befintliga ord, ändra betoning eller lägg till nya prefix eller suffix för att skapa helt nya ord som beskriver något specifikt eller ger en speciell känsla.
  3. Utmana dig själv att skriva på olika språknivåer eller med olika dialekter. Utforska hur språket kan förändras genom att ändra ton, tempo, slanguttryck eller formella uttryck.
  4. Välj en författare eller poet som du beundrar och försök efterlikna deras stil och ton i ditt eget skrivande. Genom att experimentera med olika röster kan du utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika stilar och genrer.
  5. Utmana dig själv genom att skriva en text eller en dikt där du börjar med det sista ordet och arbetar dig baklänges. Detta kan ge en helt annan rytm och känsla i ditt skrivande.
  6. Variera längden på dina meningar för att skapa rytm och tempo i din text. Prova att skriva en passage med bara korta meningar och en annan med bara långa meningar för att experimentera med olika effekter.
  7. När du beskriver något, använd alla dina sinnen för att fånga detaljer och skapa levande bilder i läsarens sinne. Utforska hur du kan använda språket för att förmedla lukt, smak, ljud och känsla på ett rikt och nyanserat sätt.
  8. Prova olika poetiska tekniker som metaforer, liknelser, repetition och rytm för att ge ditt skrivande en poetisk kvalitet. Lek med språket och skapa bilder och associationer som väcker känslor och tankar hos läsaren.
  9. Utmana dig själv genom att skriva en text eller en dikt utan att använda vissa vanliga ord eller uttryck. Detta tvingar dig att hitta nya sätt att kommunicera och utvecklar din kreativitet med språket.
  10. Använd typografi och layout för att förstärka eller förändra betydelsen av dina ord. Prova att använda olika teckensnitt, storlekar eller placeringar för att ge texten en visuell dimension och skapa intressanta visuella effekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)