www.larare.at

Myter

Mytologier är oftast utarbetade muntligt traderade berättelser som bildar en gemensam världsuppfattning i en kultur. Deras uppgift har varit att förklara tillkomst, naturliga och onaturliga fenomen. Myter utspelar sig i förgången tid och involverar gudar, halvgudar, gudomar och övernaturliga krafter.

Se CrashCourse – Mythology

 

Myter / Grekisk mytologi
 

Den grekiska mytologin är en samling myter och legender som bildar den religiösa och mytiska berättartraditionen i det antika Grekland. Dessa berättelser och föreställningar omfattar gudar, gudinnor, hjältar, monster och andra övernaturliga varelser och gestalter.

En av de mest framträdande aspekterna av den grekiska mytologin är dess pantheon av gudar och gudinnor. De grekiska gudarna och gudinnorna ansågs styra över olika aspekter av universum och mänskliga livet. Till exempel var Zeus den mäktigaste av gudarna och styrde över himlen och åskan, Hera var hans hustru och gudinna för äktenskapet, Poseidon var guden för havet, och Athena var gudinnan för visdom och krigskonst.

Myterna berättar om gudarnas födelse, deras interaktioner och intriger, samt deras förhållande till människor och hjältar. Berättelserna omfattar ofta äventyr, kärlek, svartsjuka, strider och tragedier. Många av myterna har en moralisk eller symbolisk betydelse och erbjuder också en förklaring till naturliga fenomen eller mänskliga beteenden.

Den grekiska mytologin innehåller också berättelser om hjältar och hjältedåd, som Herakles (Herkules), Perseus, Theseus och Odysseus. Dessa hjältar utförde modiga och heroiska handlingar, bekämpade monster och utmanade gudarna själva.

Den grekiska mytologin har också en betydande plats inom konst, litteratur och filosofi. Den har inspirerat många klassiska verk av författare som Homeros och Hesiodos och har avbildats i skulpturer, målningar och andra konstformer.

Det är viktigt att notera att den grekiska mytologin inte var en enhetlig tro eller religion, utan snarare en del av den antika grekiska kulturen och samhället. De mytologiska berättelserna var en del av det dagliga livet och spelade en roll i religiösa ceremonier, offentliga festligheter och konstnärliga uttryck.

Myten om Promotheus

Herkules 12 stordåd

Myten om Kung Midas

Myten om Orfeus och Eurydike

Myten om Amor och Psyche

Myten om Ikaros

Myten om Arakne

Myten om minotauren

Grekisk mytologi

 

Myter / Romersk mytologi
 

Den romerska mytologin är den mytiska och religiösa traditionen som fanns i det antika Rom. Den är starkt influerad av den grekiska mytologin, och många av de grekiska gudarna och myterna fick sina romerska motsvarigheter i den romerska mytologin.

Precis som den grekiska mytologin har den romerska mytologin en omfattande pantheon av gudar och gudinnor. Den romerska pantheonen inkluderar gudar som Jupiter (Zeus), Juno (Hera), Neptunus (Poseidon), Minerva (Athena), Mars (Ares) och Venus (Afrodite). Dessa gudar ansågs ha makten över olika aspekter av universum och mänskliga livet, och de tillbads och hedrades genom offer och religiösa ceremonier.

En av de mest framstående myterna inom den romerska mytologin är berättelsen om grundandet av Rom och dess första kungar. Enligt myten var Romulus och Remus två tvillingbröder som lämnades att dö som spädbarn, men de räddades av en varginna som ammade dem. När de växte upp grundade de staden Rom och blev dess första kungar.

Myterna innehåller också berättelser om hjältar och hjältedåd, som Aeneas, som anses vara stamfader till den romerska civilisationen. En annan välkänd hjälte är Herkules (Hercules), som utförde tolv stordåd.

Den romerska mytologin spelade en viktig roll i det romerska samhället och kulturen. Den påverkade konst, arkitektur, litteratur och politik. Romarna utförde religiösa ceremonier och ritualer för att hedra gudarna och be om deras beskydd.

Under den senare perioden av det romerska imperiet infördes också nya gudar och kulturer från de erövrade områdena. Detta ledde till en synkretism där romerska gudar identifierades med gudar från andra kulturer.

Med kristendomens framväxt och antagandet som statsreligion på 300-talet e.Kr. började den romerska mytologin gradvis att förlora sin betydelse och ersattes av kristen tro och kult. Trots detta lever arvet och influensen från den romerska mytologin vidare inom konst, litteratur och kulturellt arv.

Det är värt att notera att den romerska mytologin inte var lika systematisk eller välorganiserad som den grekiska mytologin. Myter och legender var ofta regionala eller lokala, och det fanns ingen officiell kanon av myter. Istället var det en mängd olika myter och berättelser som var i omlopp och som kunde variera över tid och plats.

 

Myter / Nordisk mytologi
 

Den nordiska mytologin är den mytiska och religiösa traditionen som existerade bland de fornnordiska folken i Skandinavien och de omkringliggande områdena under vikingatiden och medeltiden. Dessa myter och legender, som var muntligt överförda, samlades senare och nedtecknades i de så kallade Eddadikterna och sagorna.

Den nordiska mytologin har en omfattande pantheon av gudar, jättar, varelser och hjältar. Gudarna var centrala figurer i myterna och hade mänskliga drag och egenskaper, men de var också övernaturliga och hade makten över olika aspekter av världen. De mest framstående gudarna inkluderar:

Odin (Oden): Den högste guden och kung över de nordiska gudarna. Han var gud över visdom, diktning, strid och död.

Thor (Tors): Åskguden och son till Odin. Han var stark och modig, och han använde sin hammare Mjölner för att skydda människor och gudar från jättar och andra fiender.

Freyja: Gudinnan för kärlek, skönhet och fruktbarhet. Hon var också en sejdprästinna och ledde de dödas själar till efterlivet.

Loki: En trickstergud och son till jätten Laufey. Han var både hjälpsam och farlig för gudarna och var känd för sina listiga planer och skämt.

Nordiska myter berättar om världens skapelse, strider mellan gudar och jättar, äventyr av hjältar som Sigurd (Siegfried) och Beowulf, och Ragnarök - en apokalyptisk strid mellan gudar och jättar som leder till världens undergång och återfödelse.

Myterna har också en stark koppling till naturfenomen och årstider. Till exempel förklaras årstidernas växling genom berättelser om Freyja och hennes bror Freyr, som var gud för fruktbarhet och skörd.

Kristendomens spridning i Skandinavien under medeltiden ledde till att den nordiska mytologin gradvis förlorade sin praktiska betydelse som en levande religiös tradition. Emellertid har dess inflytande överlevt i nordisk kultur, konst och litteratur genom sagor, poesi och folktraditioner.

Om Tors färd till Utgårdaloke

Nordisk mytologi

 

Myter / Övning 1
 

Skapa en egen myt där du förklarar tillkomsten av människan (skapelsemyte), förklarar olika väder som t.ex. oväder, mörka moln och blixten och naturen som t.ex. tillblivelsen av sjöar, floder och hav eller förklaringen till vulkaner, berg och stora stenbumlingar. Du kan också skapa en myt krin onaturliga fenomen som t.ex. spöken, häxor och olika sagodjur eller sagofigurer.

 

Myter / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)