www.larare.at

Mejlkonversation

För att optimera (förbättra) mejlkonversation och förenkla hanteringen av mejl finns det sätt att förtydliga denna typ av dialog.

Först ska du tänka igenom vad du vill säga, därefter ska du skriva vad mejlet handlar om i ämnesfältet; det är en typ av rubricering av mejlet: mejlet får ett namn.

När du hänvisar till en uppgift skriv vad uppgiften heter och också länk till uppgiften om det finns någon.

Hänvisar du till en specifik lektion; skriv både datum och dag.

Hänvisar du till en grupp; skriv gruppnamn och helst också vilka som är med i gruppen.

Hänvisar du till klasskamrater skriv ut hela namnet; både för- och efternamn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)