Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande (Skolverket):

  1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.
  2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.
  3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.
  4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
  5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang.
  6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.

Kursen Psykologi 1 omfattar punkterna 1—5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Kursen Psykologi 2a omfattar punkterna 1—5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Kursen Psykologi 2b omfattar punkterna 2—3 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.