www.larare.at

Dyslexi

Film: Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1

 1. Vad menas med självkänsla? Det är något som återkommer flera gånger i filmen och kopplas till självbild. Är självkänsla och självbild samma sak?
 2. Vad menas med “minnet som strategi” om man kopplar det till dyslexi?
 3. Vad är en läsklinik?
 4. “Lusten mattades ner med motgångarna”; vilken lust handlar det om? Lusten att...
 5. “Dyslexi märks inte utanpå”; vad menas med det?
 6. Varför hemlighåller vissa sin dyslexi?
 7. Vad menas med följande uttryck: “Om man inte ser sig som vinnare sjunker chanserna att bli vinnare”?
 8. Vad menar Harald treutiger när han säger: "Med framgång kommer glädje”?
 9. Varför uppfattar vissa att det är "trögt" att läsa?
 10. Varför väljer pojken med dyslexi att göra bilderna för att slippa skriva text i grupparbetet?
 11. Kan man bli av med dyslexi? Bota dyslexi?
 12. Finns det några fördelar med dyslexi?
 13. Vad menas med följande uttryck: “Att läsa är som att cykla för de flesta, men dyslektiker kan inte koppla in autopilot”?
 14. Vad menas med följande uttryck: “Läsande och skrivandet är färskvaror”?
 15. Petter säger att alla inte är “stöpta ur samma form" - hur kan man koppla det till dyslexi?
 16. Hur kan man jämföra dyslexi med stamning?
 17. Hur kan man hanterar sin dyslexi? Vilka strategier kan man ta hjälp av?
 18. Vad menas med uttrycket: “Rödpennan - ett blodbad”?
 19. Vad betyder: “resursstarka föräldrar”?
 20. Varför är det bra att utmana sin förmåga att läsa och skriva genom att läsa texter som du inte brukar läsa och skriva texter som du inte brukar skriva?

 

Dyslexi / Jonis anteckningar
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Normativ läs- och skrivförmåga; alltså vad som förväntas av dig som läsare och skribent vad gäller läshastighet, stavning och förståelse.

Frustration och irritation stjäl energi som man skulle kunna lägga på läsande, förståelse och skrivande.

Behövs verkligen en lag som ställer krav på skolorna. Att skolan tar sitt ansvar att hjälpa ALLA.

Aktiva handlingssättet kontra “vänta och se attityd”.

Vad händer när man släpper skrivandet under en längre period för en som har dyslexi? Läs- och skrivförmågan är en färskvara och en dyslektiker kommer av sig snabbare och det är svårare att komma ikapp. Både efter korta och långa uppehåll.

Vilka problem kan uppstå när man som lärare underlättar för dyslektikern?

Varför är det svårare att läsa högt än tyst?

Finns det några svagheter med rättstavningsprogram? Eller något som inte gynnar någon med läs- och skrivsvårigheter. Hur ska man förhålla sig till det rödmarkerade? Blodbad?

Vad betyder: “Cementera sociala olikheter”?

Dyslexi / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Dyslexi / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Dyslexi / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)