www.larare.at

Fördjupning i en världsreligion

Förslag på examinationsuppgift. Välj EN världsreligion och presentera ett fördjupningsarbete skriftligt eller muntligt.

 

Fördjupning i en världsreligion / Urval
 
 • Buddhismen
 • Hinduismen
 • Islam
 • Judendom
 • Kristendom
 • Sikhismen
 • Konfucianismen
 • Taoismen

 

Fördjupning i en världsreligion / Presentationsform
 
 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

 

Fördjupning i en världsreligion / Förslag på innehåll
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Välj en av världsreligionerna (utom kristendomen)
 2. Presentera grundläggande fakta om religionen; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
 3. Presentera tre typiska kännetecken för religionen.
 4. Vad har religionen för människosyn?
 5. Vad har religionen för gudsuppfattningar?
 6. Redogör för religionens påverkan på människors identitet.
 7. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till religionen.
 8. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom religionen.
 9. Jämför religionen med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse
 10. Gör en självständig analys av något du själv valt från religionen.
 

Fördjupning i en världsreligion / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)