www.larare.at

Det behavioristiska perspektivet

Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt beteende är ett resultat av miljö och består utav inlärda mönster. Viktiga forskare: Ivan Pavlov, John Watson och BF Skinner.

 

Det behavioristiska perspektivet / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Behaviorism - människans beteende är centralt för behavioristerna som anser att man kan bortse från psykiska processer. Människan styrs utifrån, genom att hon ger respons på olika stimuli. De flesta beteenden är inlärda. Psykiska störningar är beteendestörningar som beror på felaktig inlärning. Huvudintresset är att observera, mäta, förutsäga och påverka människans synliga beteende. Ivan Pavlov är en av de mest kända forskarna inom behaviorismen. (källa)

Se bra webblektion om beteendeperspektivet av John Sennström

Läs i Cronlund (s.48-s.59).

Viktiga begrepp inom behavioristiskt perspektiv

 1. Stimuli
 2. Respons
 3. Habituering
 4. Sensitisering
 5. Betingning
 6. Klassisk betingning
 7. Pavlovs hundar
 8. Utsläckning
 9. Operant betingning
 10. Effektlagen
 11. Förstärkning
 12. Bestraffning
 13. Socialinlärning
 14. Modellinlärning
 15. Beteendeterapi

Filmklipp: Pavlovs hund (betingning), alternativ variant, rolig tecknad variant, ett roligt klipp från TV-serien The Office) och Big Bang Theory Operant Betingning

 

Det behavioristiska perspektivet / Diskussionsunderlag
 
Klicka för att komma till start
 1. Negativ bestraffnig
 2. Positiv bestraffning
 3. Negativ förstärkning
 4. Positiv förstärkning
 5. Utsläckning

pdf

Det behavioristiska perspektivet / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

 

Det behavioristiska perspektivet / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Det behavioristiska perspektivet / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)