www.larare.at

Jonis inspelningar: Svenska

På denna sajt finns länkarna till alla mina inspelade filmklipp.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

 

 

Filmklipp: Svenska / Kurs
 
 1. Kurspresentation: Svenska 1 (5:36)
 2. Kurspresentation: Svenska 2 (3:05)
 3. Kurspresentation: Svenska 3 (1:31)
 4. Webblektion: Svenska 1: kunskapskrav i google (tid: 8:02)
 5. Webblektion: Svenska 1: hur används centralt innehåll? (tid: 4:44)
 6. Webblektion: Svenska 1: hur fungerar kunskapskraven? (tid: 2:57)
 7. Webblektion: Svenska 2: kunskapskrav (tid: 10:36)
 8. Webblektion: kunskapskraven i undervisningen (tid: 7:37)
 9. Webblektion: centralt innehåll i Svenska 1 - 1 av 2 (tid: 14:42)
 10. Webblektion: centralt innehåll i Svenska 1 - 2 av 2 (tid: 10:09)

Filmklipp: Svenska / Ord
 

 1. Diktamen: svårstavade ord 1 (tid: 2:49)
 2. Diktamen: svårstavade ord 2 (tid: 3:18)
 3. Diktamen: svårstavade ord 3 (tid: 3:07)
 4. Diktamen: svårstavade ord 4 (tid: 2:44)
 5. Diktamen: svårstavade ord 5 (tid: 2:58)
 6. Diktamen: svårstavade ord 6 (tid: 2:58)
 7. Diktamen: svårstavade ord 7 (tid: 3:00)
 8. Diktamen: svårstavade ord 8 (tid: 3:05)

 

Filmklipp: Svenska / Moment
 
 1. Webblektion: Inledande skrivuppgift (tid: 3:52)
 2. Webblektion: Inledande skrivuppgift - version 2 (tid: 8:30)
 3. Webblektion: Läsning (tid: 3:40)
 4. Webblektion: Tala & argumentation (tid: 2:48)
 5. Webblektion: Språksociologi - Svenska 1 (tid: 1:50)
 6. Webblektion: Litteratur (tid: 3:12)
 7. Webblektion: Läsförståelse & texttyper (tid: 2:28)
 8. Webblektion: Språkets uppbyggnad - Svenska 2 (tid: 1:34)
 9. Momentinstruktioner: Språkförhållanden i Norden - Svenska 2 (tid: 1:41)
 10. Webblektion: Språkförhållanden i Norden - Svenska 2 (tid: 12:04)
 11. Webblektion: Språkhistoria - Svenska 3 (tid: 1:34)
 12. Webblektion: Texttyper - instruktioner: pdf-moment - Svenska 1 (tid:8:56)
 13. Webblektion: Språksociologi - instruktioner: pdf-moment (tid:9:08)
 14. Webblektion: Litteratur - instruktioner: pdf-moment - Svenska 1 (tid:14:57)
 

Filmklipp: Svenska / Språk
 1. Webblektion: Språkförhållanden i Norden (tid:5:53)
 2. Webblektion: Språk: elevröster - uppläst av Majken (2:59)
 3. Föreläsning: Kommunikation (tid: 11:53)
 4. Föreläsning: Språkregler och språknormer (tid: 13:11)
 5. Föreläsning: Språkriktighet 2 av 2 (tid: 13:11)
 6. Föreläsning: Språkriktighet 1 av 2 (tid: 15:26)
 7. Föreläsning: Språksociologi - 151006 (15:17)
 8. Föreläsning: Textens delar & språk i språket (tid: 26:41)
 9. Föreläsning: Språkhistoria 2 (tid: 20:11)
 10. Föreläsning: Språkhistoria 1 (tid: 6:20)
 11. Föreläsning: Sprakforhallanden i norden 1 (tid: 14:22)
 12. Språklig variation (tid: 5:58)
 13. Föreläsning: Språksociologi 2 (tid: 33:36)
 14. Föreläsning: Språksociologi 1 (tid: 13:32)
 15. Föreläsning: Moment: Språksociologi (tid: 37:32)
 16. Vad är språk? elevröster (tid: 2:59)
 17. Värderande ord (2:40)
 18. Argumentation (7:10)
 19. Språkets uppbyggnad 1 av 3 (15:01)
 20. Språkets uppbyggnad 2 av 3 (12:42)
 21. Språkets uppbyggnad 3 av 3 (10:53)
 22. Retoriska verkningsmedel (tid: 10:53)

 

Filmklipp: Svenska / Skriva
 1. Webblektion: Argumentation (11:07)
 2. Webblektion: Arbetsansökan - personligt brev (tid: 11:42)
 3. Webblektion: Arbetsansökan - CV (tid: 4:27)
 4. Webblektion: Läsförståelse och texttyper (tid: 10:14)
 5. Webblektion: Texttyper (tid: 13:59)
 6. Webblektion: Debattartikel (tid: 11:55)
 7. Webblektion: Debattartikel - utifrån nyckelord (7:59)
 8. Föreläsning: Skriva rapport (tid: 16:51)
 9. Föreläsning: Läsa och Skriva (11:43)
 10. Föreläsning: NP - del C (tid: 18:02)
 11. Föreläsning: Referat (tid: 08:35)
 12. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (14:58)
 13. Föreläsning: Argumentation (tid:15:59)
 14. Föreläsning: Textens delar & språk i språket (tid: 26:41)
 15. Föreläsning: Intro: Läsförståelse & texttyper (tid: 22:28)
 16. Föreläsning: Krönika och recension (tid: 6:19)
 17. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (tid: 31:28)
 18. Föreläsning: Moment: Argumentation (tid: 21:00)
 19. Föreläsning: Skrivhantverket 1 (tid:13:17)
 20. Föreläsning: Skrivhantverket 2 (tid: 11:49)
 21. Föreläsning: Skrivande (tid: 18:16)
 22. Webblektion: Inledande föreläsning om språk (Svarta katten) (tid: 14:42)
 23. Föreläsning: Att skriva uppsats (tid: 29:44)
 24. Föreläsning: Att sammanfattning (tid: 4:34)
 25. Webblektion: Fördjupningsarbete i litteratur (tid: 15:00)

 

Filmklipp: Svenska / Läsa
 1. Webblektion: Läsförståelse och texttyper (tid: 10:14)
 2. Föreläsning: Informationshantering (tid: 08:50)
 3. Föreläsning: Läsa och Skriva (11:43)
 4. Föreläsning: Lästeknik (tid: 08:43)
 5. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (14:58)
 6. Föreläsning: Intro: Läsförståelse & texttyper (tid: 22:28)
 7. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (tid: 31:28)

 

Filmklipp: Svenska / Tala
 1. Förberedelse: muntlig presentation (10:49)
 2. Webblektion: Argumentation (11:07)
 3. Webblektion: Tala (tid: 15:01)
 4. Webblektion: Talanalys - instruktioner (tid: 07:03)
 5. Föreläsning: Tala (14:54)
 6. Föreläsning: Tala (tid: 22:47)
 7. Föreläsning: Argumentation (tid:15:59)
 8. Föreläsning: Introduktion moment Tala (tid: 18:34)
 9. Föreläsning: Moment Tala (introduktion) (tid: 15:57)
 10. Föreläsning: Moment: Argumentation (tid: 21:00)
 11. Seminarium: Moment Tala (tid:31:50)

 

Filmklipp: Svenska / Litteratur
 1. Föreläsning: Litteraturhistoria - introduktion (tid: 12:10)
 2. Webblektion: boksamtal (tid: 8:06)
 3. Webblektion: intrig, tema & motiv (tid: 3:17)
 4. Litteraturvetenskap på gymnasiet (tid: 8:05)
 5. Webblektion: Fördjupningsarbete i litteratur (tid: 15:00)
 6. Litteratursamtal: Kommer hem och är snäll (7:29)
 7. Föreläsning: litteraturvetenskap 1 av 2 (14:45)
 8. Föreläsning: litteraturvetenskap 2 av 2 (5:36)
 9. Föreläsning: Litteraturanalys (tid: 08:45)
 10. Föreläsning: Textanalys av Flicka med svavelstickorna (08:12)
 11. Föreläsning: Litteraturhistoria: epokerna (tid: 59:03)
 12. Webblektion: litteraturanalys (7:19)
 13. Webblektion: litteraturanalysmodell (13:02)
 14. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (09:58)
 15. Uppsatsmall (10:53)

 

Filmklipp: Svenska / Övrigt

 

 1. Webblektion: källhantering (tid: 12:58)
 2. Webblektion: Motivation (tid: 15:01)
 3. Webblektion: NP instruktioner (tid: 10:44)
 4. Föreläsning: Betygsättning (tid: 12:39)
 5. Föreläsning: Introduktion: Svenska på GyVux (tid: 33:25)
 6. Föreläsning: Vetenskaplighet 3/3 - källhänvisa (tid: 19:42)
 7. Föreläsning: Vetenskaplighet 2/3 (tid: 17:53)
 8. Föreläsning: Vetenskaplighet 1/3 - kunskap? (tid: 7:47)

 

 

 

 

.

Filmklipp: Svenska / Innehållsförteckning
 
 • Styrdokument
 • Ord
 • Moment
 • Språk
 • Skriva
 • Läsa
 • Tala
 • Litteratur
 • Övrigt

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2014)

.

.