www.larare.at

Jonis inspelningar: Svenska

På denna sajt finns länkarna till alla mina inspelade filmklipp.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

 

Filmklipp: Svenska / Kurs
 
 1. Kurspresentation: Svenska 1 (5:36)
 2. Kurspresentation: Svenska 2 (3:05)
 3. Kurspresentation: Svenska 3 (1:31)
 4. Webblektion: Svenska 1: kunskapskrav i google (tid: 8:02)
 5. Webblektion: Svenska 1: hur används centralt innehåll? (tid: 4:44)
 6. Webblektion: Svenska 1: hur fungerar kunskapskraven? (tid: 2:57)
 7. Webblektion: Svenska 2: kunskapskrav (tid: 10:36)
 8. Webblektion: Kunskapskraven i undervisningen (tid: 7:37)
 9. Webblektion: Centralt innehåll i Svenska 1 - 1 av 2 (tid: 14:42)
 10. Webblektion: Centralt innehåll i Svenska 1 - 2 av 2 (tid: 10:09)

Filmklipp: Svenska / Ord
 
 1. Webblektion: Introduktion (tid: 10:00)
 2. Webblektion: Ordlära (9:49)
 3. Webblektion: Svåra ord 1 (tid: 6:56)
 4. Webblektion: Svåra ord 2 (tid: 7:42)
 5. Diktamen: Svårstavade ord 1 (tid: 2:49)
 6. Diktamen: Svårstavade ord 2 (tid: 3:18)
 7. Diktamen: Svårstavade ord 3 (tid: 3:07)
 8. Diktamen: Svårstavade ord 4 (tid: 2:44)
 9. Diktamen: Svårstavade ord 5 (tid: 2:58)
 10. Diktamen: Svårstavade ord 6 (tid: 2:58)
 11. Diktamen: Svårstavade ord 7 (tid: 3:00)
 12. Diktamen: Svårstavade ord 8 (tid: 3:05)

Filmklipp: Svenska / Moment
 
 1. Webblektion: Inledande skrivuppgift (tid: 3:52)
 2. Webblektion: Inledande skrivuppgift - version 2 (tid: 8:30)
 3. Webblektion: Läsning (tid: 3:40)
 4. Webblektion: Tala & argumentation (tid: 2:48)
 5. Webblektion: Språksociologi - Svenska 1 (tid: 1:50)
 6. Webblektion: Litteratur (tid: 3:12)
 7. Webblektion: Läsförståelse & texttyper (tid: 2:28)
 8. Webblektion: Språkets uppbyggnad - Svenska 2 (tid: 1:34)
 9. Momentinstruktioner: Språkförhållanden i Norden - Svenska 2 (tid: 1:41)
 10. Webblektion: Språkförhållanden i Norden - Svenska 2 (tid: 12:04)
 11. Webblektion: Språkhistoria - Svenska 3 (tid: 1:34)
 12. Webblektion: Texttyper - instruktioner: pdf-moment - Svenska 1 (tid:8:56)
 13. Webblektion: Språksociologi - instruktioner: pdf-moment (tid:9:08)
 14. Webblektion: Litteratur - instruktioner: pdf-moment - Svenska 1 (tid:14:57)

 

Filmklipp: Svenska / Språk
 1. Webblektion: Språkförhållanden i Norden (tid:5:53)
 2. Webblektion: Språk: elevröster - uppläst av Majken (2:59)
 3. Föreläsning: Kommunikation (tid: 11:53)
 4. Föreläsning: Språkregler och språknormer (tid: 13:11)
 5. Föreläsning: Språkriktighet 2 av 2 (tid: 13:11)
 6. Föreläsning: Språkriktighet 1 av 2 (tid: 15:26)
 7. Föreläsning: Språklig variation (tid: 5:58)
 8. Föreläsning: Moment: Språksociologi (tid: 37:32)
 9. Föreläsning: Språksociologi (tid: 15:17)
 10. Föreläsning: Språksociologi 1 (tid: 13:32)
 11. Föreläsning: Språksociologi 2 (tid: 33:36)
 12. Webblektion: Språksociologi 1 (tid: 9:34)
 13. Webblektion: Språksociologi 2 (tid: 10:23)
 14. Föreläsning: Textens delar & språk i språket (tid: 26:41)
 15. Föreläsning: Språkhistoria 2 (tid: 20:11)
 16. Föreläsning: Språkhistoria 1 (tid: 6:20)
 17. Föreläsning: Sprakforhallanden i norden 1 (tid: 14:22)
 18. Webblektion: Vad är språk? elevröster (tid: 2:59)
 19. Webblektion: Värderande ord (tid: 2:40)
 20. Föreläsning: Argumentation (tid: 7:10)
 21. Webblektion: Språkets uppbyggnad 1 av 3 (tid: 15:01)
 22. Webblektion: Språkets uppbyggnad 2 av 3 (tid: 12:42)
 23. Webblektion: Språkets uppbyggnad 3 av 3 (tid: 10:53)
 24. Webblektion: Retoriska verkningsmedel (tid: 10:53)
 25. Webblektion: Språkfamiljer: Indoeuropeiska språk (tid: 5:33)
 26. Webblektion: Talspråk kontra skriftspråk (tid: 11:15)
 27. Webblektion: Lingvistik (tid: 5:22)

 

Filmklipp: Svenska / Skriva
 1. Webblektion: Argumentation (11:07)
 2. Webblektion: Arbetsansökan - personligt brev (tid: 11:42)
 3. Webblektion: Arbetsansökan - CV (tid: 4:27)
 4. Webblektion: Läsförståelse och texttyper (tid: 10:14)
 5. Webblektion: Texttyper (tid: 13:59)
 6. Webblektion: Debattartikel (tid: 11:55)
 7. Webblektion: Debattartikel - utifrån nyckelord (7:59)
 8. Föreläsning: Skriva rapport (tid: 16:51)
 9. Föreläsning: Läsa och Skriva (11:43)
 10. Föreläsning: NP - del C (tid: 18:02)
 11. Föreläsning: Referat (tid: 08:35)
 12. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (14:58)
 13. Föreläsning: Argumentation (tid:15:59)
 14. Föreläsning: Textens delar & språk i språket (tid: 26:41)
 15. Föreläsning: Intro: Läsförståelse & texttyper (tid: 22:28)
 16. Föreläsning: Krönika och recension (tid: 6:19)
 17. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (tid: 31:28)
 18. Föreläsning: Moment: Argumentation (tid: 21:00)
 19. Föreläsning: Skrivhantverket 1 (tid:13:17)
 20. Föreläsning: Skrivhantverket 2 (tid: 11:49)
 21. Föreläsning: Skrivande (tid: 18:16)
 22. Webblektion: Inledande föreläsning om språk (Svarta katten) (tid: 14:42)
 23. Föreläsning: Att skriva uppsats (tid: 29:44)
 24. Föreläsning: Att sammanfattning (tid: 4:34)
 25. Webblektion: Fördjupningsarbete i litteratur (tid: 15:00)
 26. Webblektion: Styckeindelning (tid: 9:25)
 27. Webblektion: Vetenskapligt arbete (tid: 8:43)
 28. Webblektion: Skriva uppsats 1 (tid: 5:37)
 29. Webblektion: Skriva uppsats 2 (tid: 9:11)
 30. Webblektion: Formell texttyp (tid: 9:40)
 31. Webblektion: Fördjupningsarbete litteratur (tid: 7:33)
 32. Webblektion: Fördjupningsarbete litteratur: betygskriterier (tid: 5:48)
 33. Webblektion: 5-paragrafuppsats (6:36)

 

Filmklipp: Svenska / Läsa
 1. Läsfrämjande: Bild och text (tid: 3:54)
 2. Läsfrämjande: Bild och dikt (tid: 2:52)
 3. Läsfrämjande: Superhjältar läser (tid: 2:23)
 4. Webblektion: Läsförståelse och texttyper (tid: 10:14)
 5. Föreläsning: Informationshantering (tid: 08:50)
 6. Föreläsning: Läsa och Skriva (11:43)
 7. Föreläsning: Lästeknik (tid: 08:43)
 8. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (14:58)
 9. Föreläsning: Intro: Läsförståelse & texttyper (tid: 22:28)
 10. Föreläsning: Läsförståelse & texttyper (tid: 31:28)
 11. Webblektion: Lästeknik 1 av 2 (tid: 9:51)
 12. Webblektion: Lästeknik 2 av 2 (tid: 15:01)
 13. Webblektion: Läsning på skärm (7:59)

 

Filmklipp: Svenska / Tala
 1. Förberedelse: Muntlig presentation (tid: 10:49)
 2. Webblektion: Argumentation (tid: 11:07)
 3. Webblektion: Tala (tid: 15:01)
 4. Webblektion: Talanalys - instruktioner (tid: 07:03)
 5. Föreläsning: Tala (14:54)
 6. Föreläsning: Tala (tid: 22:47)
 7. Föreläsning: Argumentation (tid:15:59)
 8. Föreläsning: Introduktion moment Tala (tid: 18:34)
 9. Föreläsning: Moment Tala (introduktion) (tid: 15:57)
 10. Föreläsning: Moment: Argumentation (tid: 21:00)
 11. Seminarium: Moment Tala (tid: 31:50)
 12. Webblektion: Minital (tid: 8:35)
 13. Webblektion: Minital om David Bowie av Joni (tid: 4:32)

 

Filmklipp: Svenska / Litteratur
 1. Föreläsning: Litteraturhistoria - introduktion (tid: 12:10)
 2. Webblektion: Boksamtal (tid: 8:06)
 3. Webblektion: Intrig, tema & motiv (tid: 3:17)
 4. Webblektion: Litteraturvetenskap på gymnasiet (tid: 8:05)
 5. Webblektion: Fördjupningsarbete i litteratur (tid: 15:00)
 6. Litteratursamtal: Kommer hem och är snäll (7:29)
 7. Föreläsning: Litteraturvetenskap 1 av 2 (14:45)
 8. Föreläsning: Litteraturvetenskap 2 av 2 (5:36)
 9. Föreläsning: Litteraturanalys (tid: 08:45)
 10. Föreläsning: Textanalys av Flicka med svavelstickorna (tid: 08:12)
 11. Föreläsning: Litteraturhistoria: epokerna (tid: 59:03)
 12. Webblektion: Litteraturanalys (tid: 7:19)
 13. Webblektion: Llitteraturanalysmodell (tid: 13:02)
 14. Webblektion: Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (tid: 09:58)
 15. Webblektion: Uppsatsmall (tid: 10:53)

 

Filmklipp: Svenska / Författarporträtt
 1. Webblektion: Charles Bukowski (tid: 1:39)
 2. Webblektion: Sapfo (tid: 4:53)
 3. Webblektion: Edit Södergran (tid: 6:06)

Filmklipp: Svenska / Poesi
 1. Webbdikt: Charles Bukowski: Natten då jag skulle dö (tid: 2:04)
 2. Webbdikt: Charles Bukowski: The Bluebird (tid: 1:53)
 3. Webbdikt: Charles Bukowski: Alone With Everybody (tid: 1:26)
 4. Webbdikt: Joni Stam: De första orden (tid: 3:46)
 5. Webbdikt: Joni Stam: Jag är rädd (tid: 2:43)
 6. Webbdikt: Joni Stam: Lyssna till din tid (tid: 2:38)

 

Filmklipp: Svenska / Nationella prov
  1. Webblektion: NP instruktioner (tid: 10:44)
  2. Webblektion: Svenska 1 - NP - del A (tid: 8:09)
  3. Webblektion: Svenska 1 - NP - del A bedömningsmatris (tid: 9:41)
  4. Webblektion: Svenska 1 - NP - del B (tid: 4:07)
  5. Webblektion: Svenska 1 - NP - del C (tid: 7:58)
  6. Webblektion: Svenska 1 - NP - del C - betygsättning (tid: 12:07)
 

Filmklipp: Svenska / Övrigt
  1. Webblektion: Källhantering (tid: 12:58)
  2. Webblektion: Motivation (tid: 15:01)
  3. Föreläsning: Betygsättning (tid: 12:39)
  4. Föreläsning: Introduktion: Svenska på GyVux (tid: 33:25)
  5. Föreläsning: Vetenskaplighet 3/3 - källhänvisa (tid: 19:42)
  6. Föreläsning: Vetenskaplighet 2/3 (tid: 17:53)
  7. Föreläsning: Vetenskaplighet 1/3 - kunskap? (tid: 7:47)
  8. Webblektion: Högskoleprovet (10:18)
 

.

Filmklipp: Svenska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)