www.larare.at

Portfolio: Litteratur

Genomför en litteraturanalys med hjälp av olika analysverktyg där du "närläser" minst tre kända verk efter eget val, sk klassiker:

  1. En roman/novell
  2. tre dikter
  3. ett dramatiskt verk

Du ska se till vilka teman som finns och är tidstypiska och återkommande samt koppla till litterär epok, samt ge exempel på bildspråk och andra litterära verkningsmedel i verken.

Du ska också resonera om kvalitet och tolkningsmöjligheter och presentera argument för dessa.

Litteraturanalysen ska innehålla en kortare redogörelse av kända litterära epoker, dess författare, kända verk och typiska stildrag och använda denna information i din tolkning. Se till likheter och skillnader.

Litteraturanalysen ska innehålla en genomgång följt av definitioner av viktiga litteraturvetenskapliga begrepp.

Litteraturanalysen ska innehålla både fakta, en tolkning och egna åsikter och det ska tydliggöras med hjälp av korrekt och tydlig källhänvisning.

 

Portfolio: Litteratur / (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Portfolio: Litteratur / (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Litteratur / (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Litteratur /

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Litteratur / (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Litteratur / (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Litteratur / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Litteratur / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)