www.larare.at

Språklek

Klura ut meningen bakom den längre formuleringen. Börja meningen med stor bokstav och avsluta med punkt.

Idén bakom denna språklek kommer från min dotter.

 

Språklek / Mening 1
 

Andra ordet börjar med andra bokstaven i alfabetet och följs av sista bokstaven i alfabetet. Ordet består av ett halvt dussin bokstäver där de två mellersta är R och J.

Tredje ordet har en bokstav mer än det andra ordet och sista ordet har hälften så många som det andra. Näst sista ordet innehåller två K och ett C medan det sista är en tursiffra.

Första ordet börjar på L och består av nio bokstäver. Ordet har fyra vokaler där två är desamma medan de andra två finns i ett tal som består av tre bokstäver. Samma tal som också finns i mitten av ordet. Ordets sjunde och sista bokstav är N.

 

Hur lyder meningen?

 

Språklek / Mening 2
 

Sista ordet börjar på näst sista bokstaven i alfabetet och består av fem bokstäver. Ordet består av tre konsonanter varav de första är M och N.

De två mellersta orden består av två bokstäver och tio bokstäver. Ordet med tio bokstäver är ett värderande ord som börjar på V. Ordets fyra första bokstäver utgör ett eget ord som kan anknytas till tyngd. Och bokstäverna 6 - 9 är också ett ord som är synonymt med spöke.

Andra ordet är det kortaste ordet och består bara av två bokstäver. Ordet likställer det som står före och det som står efter.

Första ordet är ett skolämne. De fyra första bokstäverna är ett pojknamn och de tre sista bokstäverna utgör ett annat ord.

Det sista ordet slutar på T.

 

Hur lyder meningen?

Språklek / Mening 3
 

Meningen består av fyra ord varav alla ord har olika antal bokstäver. De två mellersta består av tre och fyra bokstäver medan det första och sista ordet har fler.

Första ordets två sista bokstäver är en uppmaning till rörelse medan de tre första är konsonanter.

Sista ordet börjar med en uppmaning till rörelse om man sitter i en båt utan motor. Och de två sista är konsonanter.

Andra ordet inleds med två bokstäver som också använd i en förkortning.

Andra och tredje ordet slutar med samma bokstav.

 

Hur lyder meningen?

Språklek / Mening 4
 

Andra och näst sista ordet är färger medan det tredje och sista är substantiv och det fjärde är ett verb.

Tredje och sjunde ordet är sammansatta ord varav det ena består av två vokaler och det andra av en mer.

Första ordet kan betyda två saker, men i detta fall används det inte för att klassificera ett träd. Och sista ordet är ett låneord som väldigt många tar på sig.

Fjärde ordet kan också betyda två saker, men i detta fall används det inte i havssammanhang.

Andra och tredje ordet börjar med samma bokstav.

Femte och sjätte ordet består av två stavelser var. Femte ordets fyra första bokstäver är desamma som de första i sista dagen i veckan.

Sjätte ordet kan också vara ett flicknamn, men i detta sammanhang används ordet för att visa på tillhörighet.

Tredje ordet mellersta bokstäver är D och K. Sjunde ordets två mellersta bokstäver är K och B.

Sista ordet består av sex bokstäver och börjar på J och slutar på S.

Tredje ordets första halva är motsats till lugn.

Sjunde ordets tre första bokstäver bildar ett ord som är användbart när man tillagar kött.

Hela meningen består av åtta ord.

 

Hur lyder meningen?

Språklek / Mening 5
 

Andra, fjärde och nionde ordet är låneord; fjärde och nionde är till och med desamma.

Sjätte ordet är ett adjektiv på nio bokstäver; där de mellersta är L, I och G.

Låneorden som är lika är verb men används olika eftersom sammanhanget skiftar. Ordens tre första bokstäver utgör ett ord vars synonym är grinig.

Sista ordet är lika med rörelse på havet och slutar med O och R.

Fjärde ordet är World Wide Web och har samma prefix som internationell.

En ledtråd till första ordet är det är på tre bokstäver och skulle man lägga ett K framför blev det ett mycket vanligt husdjur.

Tredje, femte, sjunde och tionde ordet består av två bokstäver där tredje och tionde är desamma. Två av orden har ett Å i sig och två av orden har ett Ä i sig.

Meningen består av elva ord.

 

Hur lyder meningen?

 

 

Språklek / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)