www.larare.at

HBTQ+

Lästips och Film och genus

Könsidentitet - könsuttryck.

 

Genus
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Homosexualitet
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Bisexualitet
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Transsexualitet
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Transpersoner bryter mot normer och förväntningar kring kön, könsuttryck och könsidentitet. Vanligt hos dessa personer är att deras könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med deras juridiska kön som de blev tilldelad vid födseln. (källa)

 

Man kan dela in transpersoner i två huvudsakliga kategorier:

  1. binära
  2. icke-binära

En icke-binär transperson är då helt enkelt en person som antingen tilldelades könet man eller kvinna men identifierar sig inte som något av det, de kallas då en ickebinär person, exempelvis en könsneutral person.

Könsidentitet är en persons personliga upplevelse av att tillhöra ett visst kön. Könsidentiteten behöver inte nödvändigtvis vara baserad på biologiska fakta, vilket ofta är det som antas.

Många transpersoner beskriver hur de känner att de föddes i fel kropp och vill då genomföra någon typ av könsbekräftande behandling. Med en könsbekräftande behandling menas att man gör kirurgiska ingrepp och får hormonbehandling.

För att få möjlighet att genomgå en könsbekräftande behandling krävs en könsdysfori-diagnos, för att få en sådan diagnos bör man uppfylla vissa diagnoskriterier som undersöks under en individanpassad utredning. Denna diagnos är inte en stämpel på någon typ av sjukdom utan ett bevis på vårdbehov. Och bara för att du är transperson behöver du inte ändra på din kropp, könsbekräftande behandlingar finns till för att alla har rätt till att må bra i sin egen kropp. (källa)

 

Queer
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Lärarhandledning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)