www.larare.at

Normer

Normer, likabehandling och jämlikhet och jämställdhet

Globala målen och mänskliga rättigheter

Normer? Rätt eller fel? Vad följer och vad avviker? Enligt Wikipedia är “Sociala normer [---] är ett sociologiskt begrepp för [---] förväntningar på beteende som gäller inom en [---] gemenskap...” (Wikipedia).

Norm definieras vanligtvis utifrån det “normala”; hur något bör vara. Normer finns inte nedtecknade. En “regel” som vi skapar tillsammans. De förändras över tid och skiljer sig mellan kulturer. Normer går att förändra!

Normer syns inte; de känns. Normer blir mer påtagliga när man är på ett nytt ställe. Vad är det som gäller, just, här? Vi känner av vilka normer som ska gälla.

Manligt och kvinnligt? Redan på morgonen väljer man manliga eller kvinnliga attribut.

Normer ger vissa makt och fråntar andra och det är viktigt att se till vilka som gynnas av en viss norm.

Normer ska inte vara kränkande eller diskriminerande. Alla människor ska få vara som de vill vara, även om det går emot rådande norm.

Minoriteter drabbas ibland negativt av normer.

“Funktionsvariation” istället för funktionsförhindrad.

Könsuttryck = som inte identifierar som man eller kvinna, t.ex. en transperson.

Transsexualitet = ett psykologiskt kön som motsäger det biologiska.

Normkrock = i skolan ska alla olika (kulturella, sociala och nationella) normer accepteras, men normer som kränker eller diskriminerar andra har ingen plats i skolan. Det finns ett problem med detta eftersom normer är del i många personlighet och om man inte får leva ut det är man inte sig själv, men

Hur reagerar man, vanligtvis, om man blir utsatt för negativ behandling? Blir du tyst? Reagerar du verbalt eller fysiskt? Blir du aggressiv? Eller blir du passiv? Tar du till offensiven eller defensiven?

Flockbeteende är en grundläggande funktion hos människor och hon gör, ibland felaktiga val för att tillhöra gruppen. Utanförskap är de flesta rädda för.

Normer handlar om hur man ska vara och uppträda mot varandra i en specifik situation.

Varför har vi normer? “För att sociala djur ska kunna fungera tillsammans krävs det regler för hur individerna ska bete sig mot varandra.”


 

Uppgifter

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Välj ett uttalande (en kommentar)

 • Återge uttalandet (kommentaren)
 • Vilka känslor väcker uttalandet (kommentaren)?
 • Hur kan uttalandet (kommentaren) kopplas till normtänkande?

2. Välj en händelse

 • Beskriv händelsen
 • Vilka känslor väcker händelsen?
 • Hur kan händelsen kopplas till normtänkande?

3. Välj en bild

 • Beskriv bilden
 • Vilka känslor väcker bilden?
 • Hur kan bilden kopplas till normtänkande?

 

Länkar

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

http://www.normkritiskpedagogik.se/412203897

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/normer

 

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)