www.larare.at

Boksamtal

 För att förstår en bok bättre är det alltid bra att samtala med andra kring boken. Här kommer förslag på upplägg när det gäller genomförandet av boksamtalet.

Varje samtal kan med fördel inledas med en kort kommentar om vad man tyckte om boken:

 • Boken var bra eftersom... och det här... tyckte jag var mest intressant/spännande.
 • Boken var dålig eftersom... och det här... tyckte jag var mest irriterande.

Ibland kan man också ha en betygskala som utgångspunkt och då rekomenderar jag en skala på 1 - 6 så att man inte kan välja ett mittemellanläge.

Att samtala kring en bok fördjupar inte bara förståelsen av boken utan också din förståelse över att tolkningar kan skifta vad gäller en boks innehåll. Intressant är också andra upplevelser som kan ställas emot de egna. På så vi lär du känna andra människor bätrre, samt dig själv eftersom du kan spegla dina åsikter i andras.

Sedan är samtalet i sig viktigt eftersom du samverkar med andra och lär dig både att ge och få uppmärksamhet för dina åsikter. Viktigt är att inte döma och att samtalet ska präglas av uppmuntran och engagemang; då blir det roligare för alla.

Lycka till!

 

Boksamtal / Svenska 1
 
 1. Handling och intrig
 2. Återge berättelsen
  • början
  • mitt
  • slut
 3. Tema & motiv
 4. Karaktärer
  • Huvudpersoner?
  • Bipersoner?
  • Sidekick?
 5. Värdering och motivering

 

Boksamtal / Svenska 2
 
 1. Berättelsen
 2. Författaren
 3. Tidsperioden (epoktillhörighet)
 4. Idéströmningar i samhället
 5. Handling och intrig
 6. Bärande tankar (t.ex. teman)
 7. Stilistik i anknytning till epok
 8. Stilistik i anknytning till språk
 9. Språkexempel utifrån grammatik
 10. Värdering och motivering

Använd litteraturvetenskapliga begrepp i samtalet.

 

Boksamtal / Svenska 3
 
 1. Tolkning av helhet
 2. Tolkning av en detalj
 3. Analys av ett tema
 4. Reflektion/analys i relation till genre
 5. Reflektion/analys i relation till författare
 6. Reflektion/analys i relation till andra böcker

Använd litteraturvetenskapliga begrepp i samtalet.

 

Boksamtal / Formulär
 

a

 

Boksamtal / Läs mer
 

Läs mer: läslogg, boklogg, lärandelogg och Reflektionslogg (Google dokument)

Läs mer om Tyst läsning Loggföring

Inspireras av Viktigt att läsa

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)