www.larare.at

Läslogg

 Man kan "bokföra" sin läsning på olika sätt och jag brukar använda ordet "läslogg". Begreppet (ordet) kan förklaras genom att lyfta själva läsningen och förståelsen av det lästa. Alltså läs och logga din verksamhet - skriv en kortare redogörelse eller sammanfattning av det du förstått.

För ändamålet har jag tagit hjälp av ett IKT-pedagogiskt hjälpmedel från Google: ett formulär. Här hittar du olika typer av läsloggar. Det går också att använda ett vanligt Google-dokument: se mall: Läs- och skrivdagbok.

Jag tänkte använda verktyget för att först samla in elevernas läsloggar och se hur de förstått texten, därefter visa upp elevernas loggar i helklass där jag lyfter det som är bra och får bort det som inte är bra eller inte korrekt. Det som är bra är att elevernas inlämningar är anonyma vid visning, men individuella för mig och på så vis kan jag se elevernas utveckling både som grupp och individ!

En ytterligare vinst är att de som inte läst texten får den summerad på lektionstid; det är alltså en kollektiv ansträning som underlättar förståelsen av en text.

Jag ska hitta utvecklingsmöjligheter och utifrån elevernas läsloggar spinna vidare inom temat. Genom att samla in läsloggar vet jag också vilka som har läst texten. Framför allt får jag en insikt i hur texten har blivit mottagen och hur mycket eleverna har förstått av den.

Läs mer: boksamtal

Google dokument: Lästräning, lärandelogg och Reflektionslogg

Läs mer om Tyst läsning Loggföring

Inspireras av Viktigt att läsa.

 

 
 
 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)