www.larare.at

Othello

Othello är en av Shakespeares stora tragedier och utforskar teman som rasism, svartsjuka och svek. Dramat utforskar mänskliga svagheter, manipulation och förlust av kontroll.

Trots att Othello skrevs på 1600-talet, är dramat fortfarande relevant genom sitt utforskande av dessa universella mänskliga teman.

 

Othello / Handlingen
Klicka för att komma till start

Othello, en morisk general i Venedigs armé, gifter sig med Desdemona, en venetiansk adelsdam. Othello och Desdemonas kärlek förstörs av svartsjuka och förräderi, vilket resulterar i tragedi och död. Skulden ligger hos den svekfulle officern Lago. Lago övertygar Othello om att Desdemona har varit otrogen med Cassio, en annan officer, vilket leder till att Othello blir besatt av svartsjuka. Othellos svartsjuka kulminerar i att han dödar Desdemona i ett anfall av svartsjuka och förlorar därmed allt. När Othello inser att han har blivit vilseledd av Iago, tar han sitt eget liv. Lago avslöjas som en bedragare och förs till rätta.

 

Othello / Handlingen i 10 punkter
 
Klicka för att komma till start
  1. Othello, en morisk general i Venedigs armé, har gift sig med den venetianska adelsdamen Desdemona.
  2. Iago, en av Othellos officerare, känner avund och hat gentemot Othello och smider en ondskefull plan.
  3. Iago övertygar Othello om att Desdemona har varit otrogen med en annan officer, Cassio, och väcker Othellos svartsjuka.
  4. Othellos svartsjuka driver honom till vanvett och till sist att döda Desdemona.
  5. När Othello inser Iagos svek, begår han självmord.
  6. Iago avslöjas som en bedragare och förs till rätta.
  7. Dramat utforskar teman som rasism, svartsjuka och svek.
  8. Det är en tragedi som illustrerar människans mörka sidor och den destruktiva kraften i svartsjuka.
  9. Förlusten av kärlek, heder och liv är centrala teman.
  10. Othello är ett av Shakespeares mest kända verk, känt för sina minnesvärda karaktärer och djupgående utforskning av mänskliga passioner.

 

Othello / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)