www.larare.at

Sägen

Innehållsförteckning -

Sägen är en litterär genre, framför allt berättelser som bygger på muntlig tradition. Sägner är fantastiska berättelser, ofta med en sensmoral.

Sägen gör anspråk på att vara sann, men sanningshalten är låg, men har ändå ett stort värde eftersom den visar på vad som värderades högt förr.

Läs mer om Saga, Myter, Fabel,

 

Sägen / Karaktärer
 

 

Sägen / Handling
 

 

 

Sägen / Magiska siffrorna tre och sju
 

 

Sägen / Fyra sagor
 

Jobba med följande sägner (läraren tillhandahåller dem)

 

 

Sägen / Kunskapskrav
 

Centrala mål:

Svenska 1:

Svenska 2:

Svenska 3:

 

 

Sägen / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Sägen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)