www.larare.at

Portfolio: Svenska 3

En examination behöver innehålla:

  • Litteraturvetenskaplig uppsats som innehåller litteraturhistoria och litteraturanalys.
  • Talanalys (muntligt eller skriftligt).
  • Redogörelse över språkets historia med utgångspunkt i svenska speråket. (muntligt eller skriftligt).

 

Portfolio: Svenska 3 / Muntlig presentation (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Utföra muntlig presentation utifrån retoriska modeller med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel.

 

Portfolio: Svenska 3 / Utredande text/faktatext (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läsa källkritiskt, samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriva en vetenskaplig text; t.ex. en uppsats i litteraturvetenskap eller språkhistoria. Och använda citat- och referatteknik.

 

Portfolio: Svenska 3 / Argumenterande text (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skriva argumenterande text; t.ex. 5-paragrafuppsats eller debattartikel.

 

Portfolio: Svenska 3 / Talanalys (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Se och analysera retoriska presentationer; offentliga tal.

 

Portfolio: Svenska 3 / Språkhistoria (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Redogöra för det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

 

Portfolio: Svenska 3 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Svenska 3 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)