www.larare.at

Måluppfyllelse psykologi

Måluppfyllelse är direkt kopplat till kursens styrdokument. Eleven ska med andra ord öva upp de förmågor som Skolverket ställt upp, läraren ska planera in det centrala innehållet i sin kurs och eleverna ska bedömmas utefter kunskapskraven.

Av erfarenhet kan jag hävda att det inte är pedagogiskt att börja en kurs genom att gå igenom styrdokumenten. Bättre är att komma igång så fort som möjligt med relationer mellan elever och bli bekväm med läraren (både som person och lärare). Därefter börjar man jobba med kursinnehållet och efter tredje momentet kan man lyfta styrdokumenten genom att först belysa dem därefter koppla dem till de tre första momenten.

Eleven ska arbeta med texter från Skolverket (styrdokument som förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav). Målet är att förstå, tolka och förenkla dem och framför allt förstå styrdokumentens syfte och användning.

Dessa styrdokument ska vi lärare följa i vår planering, undervisning och bedömning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Betygskriterieren är premisser (utgångspunkt) för bedömning och framför allt betygsättning. Genom att ha koll på styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad läraren förväntar sig att du ska göra för att få ett viss betyg.

Inleder med gemensam genomgång av förmågorna som ska vinnas. Därefter grupparbete kring centralt innehåll och kunskapskraven.

Eleverna ska syssla med läsförståelse, begreppsanalys och skriva om texterna till klarspråk. Och jag har sex sätt att göra det på i denna sajt.

Efter kursen kommer du att...

1. Känna till hur psykologin såg ut förr och hur den ändrats samtidigt som samhället förändras.

2. Kunna "läsa av" olika typer av beteenden och koppla till egna erfarenheter. Förstå olika typer av känslor och tankar som kan kopplas till ett speciellt psykologiskt sätt att se och uppfatta beteende.

3. Kunna förstå, använda, jämföra och reflektera över olika psykologiska sätt att "läsa" beteende.

4. Känna till arvets och miljöns påverkan på människan.

5. Förstå människans beteende i grupp.

6. Kunna förstå, använda olika psykologiska teorier och modeller.

 

 

Måluppfyllelse psykologi / Introduktion
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)