www.larare.at

Nivåer: språklig kompetens

-

Nivå 1

 

Språkliga uttrycksförmågan fungerar inte riktigt. Behärskar inte riktigt muntlig och skritflig kommunikation. Inte bekväm och trygg i språkanvändning och kan iinte anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Svårigheter att formulera Idéer och tankegångar. Tankens överföring till tal eller skrift fungerar inte, ännu.

Nivå 2

 

 

Nivå 3

 

 

Nivå 4

 

 

Nivå 5

 

Språkliga uttrycksförmågan fungerar vanligtvis. Behärskar både muntlig och skritflig kommunikation någorlunda. Lagom bekväm och trygg i språkanvändning och kan i stort anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Idéer och tankegångar kan formuleras. Tankens överföring till tal eller skrift fungerar någorlunda.

Nivå 6

 

 

Nivå 7

 

 

Nivå 8

 

 

Nivå 9

 

 

Nivå 10

 

Språkliga uttrycksförmågan fungerar mycket väl. Behärskar både muntlig och skritflig kommunikation till fullo. Bekväm och trygg i språkanvändning och kan anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Idéer och tankegångar formuleras tydligt, utförligt och med finess. Tanken överförs oförändrat till tal eller skrift.