www.larare.at

Abraham Maslow

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som levde mellan 1908 och 1970. Han är mest känd för att ha utvecklat hierarkin av mänskliga behov, även känd som Maslows behovspyramid, och för att ha grundat humanistisk psykologi. En av Maslows mest kända bidrag är hans hierarki av behov, som presenteras som en pyramid med olika nivåer. Enligt Maslow strävar människor efter att tillfredsställa sina grundläggande fysiologiska behov som mat, vatten och sömn i första hand. När dessa behov är tillfredsställda, blir människor motiverade att uppfylla behov av trygghet, tillhörighet, självkänsla och självförverkligande. Han betonade att människor strävar efter att förverkliga sin fulla potential och bli den bästa versionen av sig själva. Maslow betonade också vikten av att se människan som en helhet och inte bara som en samling symptom eller problem. Han argumenterade för att psykologin bör fokusera på att främja välbefinnande, personlig tillväxt och meningsfullhet istället för enbart att behandla sjukdom och dysfunktion.

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)