www.larare.at

Respons (i Filosofi 1)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur betygskriterierna i Filosofi 1 (FIOFIO01) så att de kan användas vid respons.

Jag har delat upp betygskriterierna i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

FIO01: Respons: Första stycket

Föregående

 

Du diskuterar "teorier som gäller existens" på -nivå.

Du diskuterar "teorier som gäller [---] kunskap" på -nivå.

Du diskuterar "teorier som gäller [---] vetenskap" på -nivå.

Du diskuterar "teorier som gäller [---] värdefilosofi" på -nivå.

Du diskuterar "teorier som gäller [---] språkfilosofi" på -nivå.

Du diskuterar "teorier som gäller [---] nutida filosofiska riktningar" på -nivå.

Du "använder [---] relevanta filosofiska begrepp" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke ett blir...


  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

FIO01: Respons: Andra stycket

Föregående

 

Du "identifierar [---] filosofiska frågor" på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller existens" och tar ställning och värderar dem  på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller [---] kunskap" och tar ställning och värderar dem på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller [---] vetenskap" och tar ställning och värderar dem på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller [---] värdefilosofi" och tar ställning och värderar dem på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller [---] samhällsfilosofi" och tar ställning och värderar dem på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi" och tar ställning och värderar dem på -nivå.

Du kan analysera "frågor och teorier som gäller [---] nutida filosofiska riktningar" och tar ställning och värderar dem på -nivå.

Du använder "relevanta filosofiska begrepp" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke två blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

FIO01: Respons: Tredje stycket

Föregående

 

Du ser till "språkliga nyanser och logisk argumentation" på -nivå.

Du uttrycker "egna ställningstaganden i filosofiska frågor" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke tre blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Sajtförslag (i Filosofi) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)