www.larare.at

Rädsla

Denna sajt tar upp en av våra grundkänslor mer på djupet.

 

Rädsla / Övning
 

Olika typer av rädslor

  1. Panik
  2. Ångest
  3. Stress
  4. Fobier
  5. Akut stressreaktion
  6. Kontrafobi

 

Rädsla / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)