www.larare.at

Respons (i Svenska 1)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Svenska 1 (SVESVE01) så att de kan användas vid respons.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Respons: Första stycket

Föregående

 

Du kan "kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter" på -nivå.

Du kan "genomföra muntlig framställning inför en grupp" på -nivå.

Ditt språk "är [---] anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation." på -nivå.

Du kan "använda presentationstekniska hjälpmedel." på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke ett blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Respons: Andra stycket

Föregående

 

Du kan "skriva argumenterande text" på -nivå.

Du kan skriva "andra typer av texter" på -nivå.

Du skriver "texter, som är sammanhängande" på -nivå.

Du kan skriva "texter, som är [---] begripliga" och "kan [---] följa skriftspråkets normer för språkriktighet" på -nivå.

Du kan skriva "texter, som är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke två blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Respons: Tredje stycket

Föregående

 

Du kan "kan läsa" på -nivå.

Du kan "göra enkla sammanfattningar" på -nivå.

Du kan "skriva egna texter" på -nivå.

Du "värderar och granskar [---] källor kritiskt" på -nivå.

Du "tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke tre blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Respons: Fjärde stycket

Föregående

 

Du kan "återge innehållet i [---] centrala svenska och internationella skönlitterära verk" på -nivå.

Du kan hänvisa till "annat berättande" på -nivå.

Du kan hitta "gemensamma teman och motiv" i berättande på -nivå.

Du kan resonera med "utgångspunkt i berättandet" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke fyra blir...

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVE01: Respons: Femte stycket

Föregående

 

Du känner till "språklig variation" och "attityder till någon form av språklig variation" på -nivå.

Du kan resonera utifrån "talare och kommunikationssituation" på -nivå.

Du kan diskutera "språkbruk" på -nivå.

Du kan diskutera ATT "språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet" på -nivå.

Ditt sammantagna betyg för stycke fem blir...

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)