www.larare.at

Skrivande

 

Skrivande / Läsåret 1718
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skrivande (HT17) - detaljplanering i pdf

V35 

Presentation av lärare och elever
Praktisk information
Skrivövning 1: Turism
Fotografering
Introduktion till kursen Skrivande
Genomgång av och arbete med kursens styrdokument

V36

Arbete med kursens styrdokument
Läsa artikel om Språkvård och jobba med nyckelord
Fortsatt arbete med Skrivövning 1

V37

Jobba med miljöbeskrivning, personbeskrivning och dialog. 
Jobba med stilfigurerna: : Anafor, Anspelning, Epifor, Liknelse, Metafor, Motsats, Retorisk fråga, Tretalet och Synonymi
Dessa inslag läggs in i  skrivövning 1: Turism
Checklista som används på skrivövning 1
Kamratrespons

V38

Kamratrespons
Jobba med layout; omslag, bilder och baksidestext, samt typsnitt.
Deadline för Skrivövning 1

V39

Grupparbete
Vad är en dikt?
Hur börjar en novell? 
Vad gör en hel roman spännande? 
Hur skapas en trovärdig karaktär? 
Vad är skönlitteratur?
Vad är litterär gestaltning och hur skiljer sig det skönlitterära språket från det formella?
Vilka krav ställer den vetenskapliga uppsatsen? 
Hur ser ett tidningsspråk ut? 
Varför är det viktigt att skriva? 
Varför är det viktigt att utveckla den skriftliga förmågan?

V40

Återkoppling till grupparbete V39
Förberedelse inför biobesök: IT genom att bekanta oss med författaren Stephen King

V41

Jobba med filmen IT (Stephen King):
Hur började filmen, och varför, tror du, valde regissören att inleda filmen så?
Vad är skräck och varför uppstår den? Hänvisa gärna till filmen.
Varför vill vi bli skrämda? Varför tittar vi på skräckfilmer?
I filmen byggs spänningen upp genom att… avsluta meningen.
Tolka och diskutera symbolerna: avloppssystemet, clownen, ballongen, den gula regnjackan, cyklarna, “de flytande barnen”. 
Hittade du några fler symbolladdade fenomen eller objekt i filmen?
Valfri skrivuppgift
En sammanfattning av filmen
Fortsättning på berättelsen
Recension av filmen
En intervju med clownen (dialog)

V42

Återkoppling: skrivövning 1
Lärarrespons på skrivövning 1 genom enskilda samtal 
Övriga jobbar med filmen Det (V41)
Se Stephen King Documentary och jobba med ett författarporträtt om Stephen King.

V43

Lärarrespons på skrivövning genom enskilda samtal 
Övriga jobbar med valfri skrivuppgift (V41)
Skrivhantverket
 “krokning” (rema och tema)
personliga pronomen:  “jag”: reducerar antalet ”jag” och formulär 
kort genomgång av Textbindning
LIX-räknare

V45

Fortsatt arbete med författarporträtt och valfri skrivuppgift (V41)
Läs novell av Stephen King: Fingret och gör läslogg.

V46

Formellt skrivande
Skriv mer korrekt och undvik talspråklighet
Hantera källor och formalia korrekt 
Metatext 
Kopplingar och jämförelser i dina resonemang och din diskussion.
Var övertydlig; var inte rädd att upprepa dig
Fortsatt arbete med författarporträtt (V41) och inlämning

V47

Återkoppling: valfri skrivuppgift
“Speedwriting”; tema: “fantasy” och “U-båt”
Respons
Skrivartävling: praktisk information
LIX

V48

Speedwriting (tema: “kanelbulle”, tid: 7 min) tema: “Snö”, “Prinsessa” och “Glädje”, tid: 1,5 min per tema
Skrivartävlingen
Läs novellen Pälsen och frågor.
Läs Novelläsning: teori 

V49

Speedwriting (5min): tema = “Döden” och  “Jul”
Skrivartävlingen
Novelläsning
Läs novellen Signora Isabella uppvaktas av två män och jobba med frågor

V50

Speedwriting (7min): “Fantasy”, “Läsning”,  “U-båt”, “Kanelbulle”, “Snö”, “Prinsessa”, “Glädje”, “Döden” och “Jul”
Skrivartävlingen
Läs novellen Karl bertil 
Novelläsning (känsla) 

V51

Skrivartävlingen
Novelläsning
Läs novellen Snäckorna och jobba med Frågor

Skrivande (VT18) - detaljplanering i pdf

V2

Skrivande (på fritiden)? 
Sammanställning/avslutning av Speedwriting 
Återkoppling: Skrivartävlingen

V3

Morgonrutin: Musik & känslor: Rivulets: Barreling Towards Nowhere Like There's No Tomorrow och (Nick Cave: Where the wildroses grow)
Skriva till musikvideo
Skrivartävlingen: läsa tidigare bidrag
Eget skrivande
Textsamtal med Joni

V4

Musik & känslor: Tightrope av Papa Roach
Skriva novell till Skrivartävlingen och läsa tidigare bidrag
Inspiration (1) Stefan Lindberg tips på hur man börjar skriva, fortsätter och slutar. Och sen börjar igen
Fortsatt arbete med Skriva till musikvideo
Textsamtal med Joni?

V5

Musik & känslor 10 min
Återkoppling Skriva till musikvideo
Eget skrivande: skriv ett synopsis till Skrivartävlingen
Diskutera synopsis med Joni

V6

Musik & känslor 10 min: Drop the game av Flume och Bare Bones av Rainbow Kitten Surprise
Teori: Berättande

1. Introduktion
2. Hur börjar man?
3. Personbeskrivning
4. Miljöbeskrivning
5. Jag, hon och han
Textsamtal med Joni

Förslag på kursexamination; en s.k. kursportfolio

V7

Genomgång av kursportfolio
Eget skrivande och handledning

V8

Eget skrivande och handledning (valfri närvaro)

V10

Ny morgonrutin kopplad till poesi
Texttyper…
Fakta om Poesi
Läsning och tolkning av Bruno K Öijers dikt
Skriva dikt
Skrivlogg

V11

Läsa poesi, bl.a. Sapfo
Morgonrutin: Poesi 
Hitta minst tre bilder som passar din dikt

V12

Skriv en sapfisk dikt 
Dela och diskutera varandras dikter
Hur man gör presentation i Google (frivilligt)
Läsa poesi 
Kopla musik till dikt
Filmtips: Paterson
Repetition av kursens styrdokument (frivilligt)

V13

Förberedelse att presentera en dikt till musik och bilder som presenteras på valfritt sätt; jag rekommenderar bildspel.
Presentation

V15

Repetition: Argumentation
Om Journalistik 

V16

Argumentation
Journalistik
Artikel
TT-telegram/nyhetsnotis
deskriptiv och litterär journalistik: Truman Capote och Hunter S. Thompson

V17

Morgonrutin (skriv en nyhetsnotis)
Filmtajm
Narrative Nonfiction
Creating Narrative Nonfiction
How to Write an Article

V18

Artikel
Skriva journalistiskt

V19

Eget arbete med artikel, portfolio och skrivlogg

V20

Eget arbete med artikel, portfolio och skrivlogg

V21

Genomgång av portfolio och handledning

V22

Elevrespons
Eget arbete med portfolio

 

Rubrik / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)