Kursutvärdering

Kursutvärdering består av studenternas synpunkter och förslag då de värderar hur en kurs fungerat. Ett huvudskäl för att genomföra kursutvärderingar är att få ett underlag för att kunna förbättra kurserna. Kursutvärderingar är med andra ord ett av underlagen i ett kontinuerligt kvalitetsarbete, där studenternas synpunkter är viktiga. Nedan följer en mall som jag använder mig av:

Skriv ut utvärdering (Word-format)

(Uppdaterad: )

Utvärdering i ___________________ Datum:________

 

1.Vad har du lärt dig under kursen?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


2.Hur har undervisningen fungerat?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 

3.Vilka styrkor har läraren?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 

4.Vilka svagheter har läraren?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)