www.larare.at

Kultur och idéhistoria

 

 

 

Kultur och idéhistoria / Moment
 

Kultur- och idéhistoria

Relevanta begrepp, epoker, företeelser. Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Jämförelse mellan då och nu (samtid). Konstnärligt skapande, genus, relationen: kultur och makt

Kulturbegreppet

Estetik, Finkultur kontra populärkultur

Upplevelse & analys

Reflektion, tolkning och analys, relevanta begrepp, metod eller teori

 

Kultur och idéhistoria / Styrdokument
 

Förmågor

Centralt innehåll

Betygskriterier

 

Kultur och idéhistoria / Lärarhandledning
 

 

 

Kultur och idéhistoria / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)