www.larare.at

Kunskapskrav:

Kultur och idéhistoria, KOSKUL0 - 100p

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

Jag har också jobbat med att förtydliga på begreppsplan genom att förklara svårare begrepp/ord. Klicka på ordlistan och slå upp ordet du inte förstår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / E

E1. Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

E2. Eleven redogör översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för enkla resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör också översiktligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om och diskuterar översiktligt och med enkla argument konstens förhållande till makt och överhet.

E3. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod eller teori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven redogör översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för enkla resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör också översiktligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om och diskuterar översiktligt och med enkla argument konstens förhållande till makt och överhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven gör enkla tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod eller teori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / C

C1. Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

C2. Eleven redogör utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för välgrundade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör också utförligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade argument konstens förhållande till makt och överhet.

C3. Eleven gör tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för välgrundade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör också utförligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade argument konstens förhållande till makt och överhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / C3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven gör tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / A

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

A2. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för några olika teorier om det samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstens förhållande till makt och överhet.

A3. Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för några olika teorier om det samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstens förhållande till makt och överhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Kultur och idéhistoria / A3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket