www.larare.at

Centralt innehåll

Kultur och idéhistoria, 100p - KOSKUL0

1. Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.

2. Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.

3. Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.

4. Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar.

5. Väsentliga aspekter på det estetiska tänkandets historia och olika avgränsningar av begreppet kultur liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien.

6. Teknikutvecklingens påverkan på konstnärliga uttrycksmedel.

7. Villkoren för konstnärlig verksamhet, hur de skiftat över tid och i olika miljöer samt vilken roll genus och annan grupptillhörighet har spelat i sammanhanget.

8. Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.

9. Samtal om, samt analys och tolkning av, konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 1 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 2 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 3 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 4 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 5 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Väsentliga aspekter på det estetiska tänkandets historia och olika avgränsningar av begreppet kultur liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 6 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Teknikutvecklingens påverkan på konstnärliga uttrycksmedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 7 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

Villkoren för konstnärlig verksamhet, hur de skiftat över tid och i olika miljöer samt vilken roll genus och annan grupptillhörighet har spelat i sammanhanget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 8 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Kultur och idéhistoria / 9 av 9
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

Samtal om, samt analys och tolkning av, konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier.