Klicka här för att komma till innehållsförteckning
www.larare.at

Innehållsförteckning: organisation

Här nedan har jag lagt in alla sajter som finns på webbplatsen larare.at

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

* = är inte införda i index

Vet inte

 1. Dugga (Pedagogik: Förklaring)
 2. Huvudmoment
 3. Huvudmoment: introduktion till konceptet
 4. Latinska citat
 5. Ljud: övrigt (Lyssna)
 6. Teknik (Huvudmoment)
 7. Teknik och etik (Arbetsområde)
 8. Översättning (Språk)

Samlingar

 1. Analys (Samling)
 2. AV-media (Samling)
 3. Avstämningar (Samling)
 4. Betydelsefulla inspiratörer inom... (Samling)
 5. (Alla) bildspel (samling)
 6. Bildspel (samling)
 7. Duggor (Samling)
 8. FAQ (Samling)
 9. Filmsnack (samling)
 10. Formulär: alla (Samling)
 11. Formulär (Samling)
 12. Google-verktyg (Samling)
 13. Google-formulär (Samling)
 14. Grunderna i (Samling)
 15. IKT (Samling)
 16. Instruktionsvideor (Samling)
 17. Jargong (samling)
 18. Kalendrar (Samling)
 19. Kurser (Samling)
 20. Logg (Samling)
 21. Länkarkiv (Samling)
 22. Läsa (Samling)
 23. Måluppfyllelse (Samling)
 24. Ord (Samling)
 25. Ordlistor (Samling)
 26. Organisation (samling)
 27. Pedagogik (Samling)
 28. Portfolio (Samling)
 29. Prövningar (samling)
 30. QR-kodade sajter (Samling)
 31. Roligt med språk (Samling)
 32. Skolutveckling (Samling)
 33. Skriva (Samling)
 34. Tankerutiner (Samling)
 35. Veckans... (Samling)
 36. Viktiga inspiratörer (Samling)
 37. Varför är det så viktigt att... (Samling)

IKT

 1. Analys av webbplats (IKT)
 2. Bildredigering (IKT)
 3. Datahjälp (IKT)
 4. Dataterminologi (IKT)
 5. Digitala resurser (IKT)
 6. Digitala resurser i skolan (IKT)
 7. Dreamweaver (IKT)
 8. Fanzine (IKT)
 9. Google dokument (IKT)
 10. Google-verktyg (IKT)
 11. HTML (IKT)
 12. Informationsförmedling (IKT)
 13. Kalkyleringsprogram (IKT)
 14. Kommunikation (IKT)
 15. Kommunikationsmodell (IKT.)
 16. Lasswells kommunikationsmodell (IKT)
 17. Moobis (IKT)
 18. Nätbaserat lärande - NGL (IKT)
 19. SÖK (IKT)
 20. Typografi (IKT)
 21. Upphovsrätt (IKT)
 22. Videoinspelning (IKT)
 23. Virtuella Lärandemiljöer (VLM) (IKT)
 24. Webbplatsanalys (IKT)
 25. Wikipedia (IKT)

Organisation

 1. (Att föra) anteckningar (Org.)
 2. Arbetstid (Org.)
 3. Bedömning och betyg (Org.)
 4. Betyg (Org.)
 5. Bildspel (Org.)
 6. Brandtal (Org.)
 7. Centralt innehåll - alla (Org.)
 8. Citat (Org.)
 9. Copyright (Org.)
 10. Deadline (Org.)
 11. Elevhälsa (Org.)
 12. Elevsamtal (Org.)
 13. Examination (Org.)
 14. Extra anpassningar (Org.)
 15. Extrauppgifter (Org.)
 16. Formativ bedömning (Org.)
 17. Fusk och plagiat (Org.)
 18. Föreläsning (Org.)
 19. Förstelärare (Org.)
 20. Gymnasieexamen (Org.)
 21. www.gyvux.se (Org.)
 22. (Smart) gyvux.se (Org.)
 23. Grupparbete (Org.)
 24. Gruppindelning (Org.)
 25. Handledning (Org.)
 26. Inlämning (Org.)
 27. Inlämning: kort & snabbt (Org.)
 28. Innehållsförteckning (Org.)
 29. Innehållsförteckning - avstämningar (Org.) *
 30. Innehållsförteckning - Bildspel: alla (Org.)
 31. Innehållsförteckning - Bildspel: allmänt (Org.)
 32. Innehållsförteckning - filmklipp (Org.)
 33. Innehållsförteckning - litteraturvetenskap (Org.)
 34. Innehållsförteckning - Jonis filmklipp (Org.)
 35. Innehållsförteckning - alla formulär (Org.)
 36. Innehållsförteckning - formulär (Org.)
 37. Innehållsförteckning - formulär: Offentligt (Org.) *
 38. Innehållsförteckning - författarporträtt (Org.)
 39. Innehållsförteckning - kalkyl (Org.) *
 40. Innehållsförteckning - kurser (Org.)
 41. Innehållsförteckning - ljud (Org.)
 42. Innehållsförteckning - Ordlistor (Org.) *
 43. Innehållsförteckning - QR (Org.)
 44. Joni Stam (Lärare) (Org.)
 45. Jonis schema (Org.)
 46. Kalendarium (Org.)
 47. PDF-kompendier (Org.)
 48. Komplettering (Org.)
 49. Kreativt skrivande (Svenska: Kurs)
 50. Betygskriterier - alla (Styrdokument)
 51. Kreativitet (temaarbete: Huvudmoment)
 52. Olika kursupplägg (Org.)
 53. larare.at (Org.)
 54. Layout (Org.)
 55. Ledarskap (Org.)
 56. (Bra) ledarskap (Org.)
 57. Ledarskap (Psykologi: Moment)
 58. Lönesamtal (Org.)
 59. Marknadsföring (Org.)
 60. Mejlkonversation (Org.) *
 61. Meritpoäng (Org.)
 62. Moduler på www.larare.at (Org.)
 63. Natur & miljö (Huvudmoment)
 64. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (Org.)
 65. Närvaro - frånvaro (Org.)
 66. Ordmoln (Org.) *
 67. Ordmoln: Joni Stam (Org.)
 68. Ordningsregler (Org.)
 69. Organisationsteori (Org.)
 70. Planeringshistorik - Joni (Org.)
 71. Portfolio (Org.)
 72. Ordlista: Informationshantering (IKT)
 73. (Jonis) Rutiner i arbetet som lärare (Org.)
 74. Sajtförslag (Org.)
 75. Sajtnavigering (Org.)
 76. Sajtupplägg (Org.)
 77. Salsskrivning - regler (Org.)
 78. Personporträtt av en entreprenör (Svenska: Temaarbete)
 79. Publik (elevrespons)
 80. Seminarie (Org.)
 81. Elevseminarier (Org.)
 82. Skolverket (Org.)
 83. Skolans uppdrag (Org.)
 84. Slumpgenerator (Org.)
 85. Statussida (Org.)
 86. Styrdokument (Org.)
 87. Styrdokument (Org.)
 88. Styrdokument: Förmågor (Org.)
 89. Studiesvårigheter (Org.)
 90. "Studiesvårigheter" (Org.)
 91. Uppdragsdialog mellan lärare och ledning (Org.)
 92. Utmärkelse (Org.)
 93. Utvärdering - mall (Org.)
 94. Webblektioner (Org.)
 95. Vikarie? (Org.)
 96. Vetgirig (Org.)
 97. Välkomstbrev: Skrivande (Org.)
 98. Välkomstbrev: Svenska (Org.)
 99. Värdeord (Org.)
 100. Yrkesetik (Org.)
 101. Yrkesstolthet (Org.)
 102. Åtgärdsprogram (Org.)

Studieteknik

 1. Förarbete (Studieteknik)
 2. Hjälp till eleven (Studieteknik)
 3. Hur kommer man igång? (Org. Studieteknik)
 4. (Checklista) inför varje lektion (Organisation/Studieteknik)
 5. Informationshantering (Studieteknik)
 6. (Nivåer:) informationshantering (Studieteknik)
 7. Informationssökning (Studieteknik)
 8. Grit (Studieteknik)
 9. Marginalanteckningar (Studieteknik)
 10. Lärande (Studieteknik)
 11. Nivåer - Informationshantering (Studieteknik)
 12. Mindmap (Studieteknik)
 13. (Growth/Fixed) Mindset (Studieteknik)
 14. Skriva sammanfattning (Studieteknik)
 15. Studieteknik (Samling)
 16. Studieteknik 1 (Org.)
 17. Studieteknik 2 (Org.)
 18. Understrykningar (Studieteknik)
 19. Uppgifter - definition (Studieteknik)
 20. Varför är det så viktigt att lära (Studieteknik)
 21. Varför är det så viktigt att lyssna (Studieteknik)
 22. Varför är det så viktigt att vara källkritisk (Studieteknik)
 23. Varför är det så viktigt att ställa frågor (Studieteknik)
 24. Varför är det så viktigt att tala (Studieteknik)