www.larare.at

Avstämning

Alla övningar och uppgifter kan sammafattas i sk "Avstämningar". I tabellform förtydligas momentinnehållet och vilka inlämningar som gäller. Eleven själv "håller koll" genom att skriva JA eller NEJ i statusfältet.

Genom att klicka på länkarna leds du vidare till arbetsmaterialet som behövs för att kunna göra övningarna och uppgifterna.

Förslagsvis lägger du in alla dina inlämningar kopplat till momentet efter avstämningen och var noggrann med att sätta rubrik så både du och jag vet vad det är för inlämning.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Avstämning / Svenska
 

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Skrivande

Litteratur

Retorik

 

Avstämning / Filosofi
 

Filosofi 1: 1 av 2

Filosofi 1: 2 av 2

Filosofi (extra)

 

Avstämning / Religion
 

Religion 1 (2/3 av kursen)

 

Avstämning / Psykologi
 

Moment Introduktion (Psykologi 1)

 

Avstämning / Information och kommunikation
 

Moment Kommunikation (Information och kommunikation 2)

Introduktion(termin 1) (Information och kommunikation 2)

Moment: webbplats (Information och kommunikation 2)

 

Avstämning / Mental träning
 

Moment: Stress & prestation

Moment: Motivation

Hela kursen: Mental träning

 

Avstämning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)