www.larare.at

Avstämning

Alla övningar och uppgifter kan sammafattas i sk "Avstämningar". I tabellform förtydligas momentinnehållet och vilka inlämningar som gäller. Eleven själv "håller koll" genom att skriva JA eller NEJ i statusfältet.

Genom att klicka på länkarna leds du vidare till arbetsmaterialet som behövs för att kunna göra övningarna och uppgifterna.

Förslagsvis lägger du in alla dina inlämningar kopplat till momentet efter avstämningen och var noggrann med att sätta rubrik så både du och jag vet vad det är för inlämning.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.


Avstämning / Svenska
 

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Skrivande

Litteratur

Retorik

 

Avstämning / Filosofi
 

Variant 1: Filosofi 1 (Google dokument)

Variant 2: Filosofi 1: 1 av 2 (Google dokument) och Filosofi 1: 2 av 2 (Google dokument)

 

Avstämning / Religion
 

Religion 1 (Google dokument) (2/3 av kursen)

Religion 1 (Google dokument)

 

Avstämning / Historia
 

Historia 1a1 (Google dokument)

 

Avstämning / Psykologi
 

Kursen Psykologi 1 (Google dokument)

Kursen Psykologi 2 (Google dokument)

Moment Introduktion: Psykologi 1 (Google dokument)

 

Avstämning / Information och kommunikation
 

Moment Kommunikation (Google dokument) (Information och kommunikation 2)

Introduktion(termin 1) (Google dokument) (Information och kommunikation 2)

Moment: webbplats (Google dokument) (Information och kommunikation 2)

 

Avstämning / Mental träning
 

Moment: Stress & prestation (Google dokument)

Moment: Motivation (Google dokument)

Hela kursen: Mental träning (Google dokument)

 

Avstämning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)