www.larare.at

Avstämning: kursen Svenska 2

-

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

 

01. Jag har gjort minst en mottagaranpassad argumenterande muntligt framställning (tal) inför grupp. *

 

 

 

02. Jag har hållt ett argumenterande tal eller skrivit en argumenterande text, förslagsvis debattartikel. *

 

 

 

03. Jag har analyserat och tolkat minst tre texter. I dessa har jag sett till tema, stil och koppling till tidstypiska idéströmningar som jag redovisar genom att hänvisa till konkreta exempel ur texten samt litteraturhistoria. *

 

 

 

04. Jag känner till typiska litterära verkningsmedel och kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt.

 

 

 

05. Jag har gjort grammatikprovet. *

 

 

 

06. Jag har gjort en språklig analys av en text och däri sett till hur satser, fraser och ord är uppbyggda och samspelar med varandra. *

 

 

 

07. Jag har skrivit en längre utredande text (uppsats) om litteraturhistoria, språkanvändning eller språkförhållanden i Norden med korrekt upplägg (formalia och källhantering). *

 

 

 

08. Jag har gjort provet i språkförhållanden i Norden, gjort en jämförelse mellan minst tre nordiska språk eller skrivit en utredande text (uppsats) om språkförhållanden i Norden. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)