www.larare.at

Avstämning: kursen Retorik

-

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

 

01. Jag känner till den klassiska retorikens grunder.

 

 

 

02. Jag har hållt i minst tre muntliga framställningar, tal, inför grupp. *

 

 

 

03. Jag har redogjort för den retoriska arbetsprocessen i mina tal. *

 

 

 

04. Jag har gett respons på en klasskamrats muntliga framställning. *

 

 

 

05. Jag har analyserat minst tre tal och sett till det retoriska upplägget i dem. *

 

 

 

06. Jag känner till minst tio stilfigurer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)