www.larare.at

Avstämning: Litteratur

Google-dokument -

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

 

1. Jag har läst Forntiden och skrivit en sammanfattning av den litterära epoken Forntiden och lagt in den i min lärportfolio. Jag följer principen: senast först.*

 

 

 

2. Jag har sett filmen: Hej litteraturen! : Antiken  och/eller sett Jonis föreläsning om Antiken.

 

 

 

3. Jag har läst Antiken och besvarat följande frågor i min lärportfolio*:

  • Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken?
  • Hur levde folket där och vilka historier berättades?
  • Vilken genre var vanligast under Antiken?
  • Nämn en manlig och en kvinnlig författare från Antiken och deras verk.
  • Hur och på vilka sätt har den antika litteraturen påverkat dagens?

 

 

 

4. Jag har läst Medeltiden skrivit en sammanfattning av den litterära epoken Medeltiden och lagt in den i min lärportfolio.*

 

 

 

5.  Jag har sett filmen Hej litteraturen! : Romantiken och jobbat med instuderingsfrågor och gjort Formulär: frågor till film om Romantiken.

 

 

 

6. Jag har fått en text på min mejl om Romantiken och jobbat med de fem frågorna och lagt in svaren i min lärportfolio.*

 

 

 

7. Jag har tagit hjälp av Epoköversikt (Tidslinje) för att få så bra resultat i Kahoot som möjligt.

 

 

 

8. Jag har fått Mary Shelleys text Frankenstein på min mejl och i grupp jobbat med A- och B-frågor och lagt in svaren i min lärportfolio.*

 

 

 

9. Jag har sett Jonis föreläsning om litteraturanalys och/eller sett filmen.

 

 

 

10. Jag har läst litteraturanalys och lärt mig använda 8stegsmodellen.

 

 

 

11. Du som aspirerar för (strävar efter) ett E gör enbart a, du som aspirerar för ett C gör a+b och för dig som aspirerar för ett A: a+b+c (skriv i högerspalten vad du valt att göra)*:

 

 

 

12.​ Jag har deltagit i grupparbete: Muntlig presentation och presenterat det för klassen.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)