www.larare.at

Avstämning: kursen Svenska 1

-

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

 

01. Jag har gjort minst en mottagaranpassad muntligt framställning (tal) inför grupp. *

 

 

 

02. Jag känner till minst fem olika texttyper. *

 

 

 

03. Jag har skrivit minst tre texter som tillhör olika texttyper. *

 

 

 

04. Jag har skrivit en argumenterande text, förslagsvis recension eller insändare. *

 

 

 

05. Jag har skrivit minst en sammanfattning av en faktatext.

 

 

 

06. Jag har skrivit minst ett referat på en eller flera texter. Jag har arbetat källkritisk och refererar och citerar korrekt samt har en korrekt uppställd källförteckning. *

 

 

 

07. Jag känner till minst tre klassiker och vad de handlar om, samt hur de är skrivna. *

 

 

 

08. Jag har analyserat minst två texter. Dessa har jag jämfört med varandra, sett till tema, motiv och egen iakttagelse genom att hänvisa till konkreta exempel ur texten. *

 

 

 

09. Jag har gjort språksociologihäftet eller gjort en fördjupning i hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet samt olika attityder till språk och språkbruk. *

 

 

 

10. Jag kan definiera vad "språklig variation" betyder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)