www.larare.at

Avstämning Läsförståelse & texttyper

Google-dokument -

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

1. Jag har skrivit ner vilka olika texttyper jag känner till och förklarat dem i min lärportfolio. Därefter har jag “skummat” (snabbläst) igenom följande faktaunderlag.*

 

2. Jag har sett följande föreläsning.*

 

3. Jag har diskuterat föreläsningen i mindre grupp och/eller med Joni och/eller skrivit en sammanfattning på ca 222 ord och lagt in den i min lärportfolio.*

 

4. Jag har gjort självrättande provet på olika Texttyper och använt mig av faktaunderlag.*

 

5. Jag har skrivit en krönika och lagt i den i min lärportfolio. När jag skrev den tog jag hjälp av fakta: krönika.*

 

6. Jag har gjort ett Läsförståelsetest.

 

7. Jag har läst följande sajter:

    1. Understrykningar,
    2. Marginalanteckningar
    3. Nyckelord

och tillämpat (använt) dessa kunskaper när jag jobbat med en text.

 

8. Jag har jobbat med sajten: Referat och förberett mig inför provet i referatskrivning.

 

9. Jag har skrivit prov i referatskrivning.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)