www.larare.at

Avstämning: kursen Svenska 3

-

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

 

01. Jag känner till den klassiska retorikens grunder.

 

 

 

02. Jag har gjort minst en (argumenterande) muntligt framställning, tal, inför grupp. *

 

 

 

03. Jag har redogjort för den retoriska arbetsprocessen i mina tal.

 

 

 

04. Jag har analyserat minst ett tal och sett till det retoriska upplägget i det. *

 

 

 

05. Jag känner till minst fem stilfigurer.

 

 

 

06. Jag har hållt ett argumenterande tal eller skrivit en argumenterande text, förslagsvis debattartikel. *

 

 

 

07. Jag har analyserat och tolkat minst tre texter. I dessa har jag sett till tema, bildspråk och det tidstypiska samt ett eget perspektiv som jag redovisar genom att hänvisa till konkreta exempel ur texten som stöd för den egna tolkningen. *

 

 

 

08. Jag känner till typiska litterära verkningsmedel och kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt.

 

 

 

09. Jag har skrivit en längre utredande text (uppsats) om litteraturhistoria eller språkhistoria med korrekt upplägg (formalia och källhantering). *

 

 

 

10. Jag har opponerat på en klasskamrats utredande text (uppsats) under ett seminarium.

 

 

 

11. Jag har fått min utredande text (uppsats) opponerad av en klasskamrat under ett seminarium.

 

 

 

12. Jag har gjort provet i språkhistoria eller skrivit en utredande text (uppsats) om språkhistoria. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)