www.larare.at

Avstämning: Ämne

Google-dokument -

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

1. Jag har läst Tala, Tala - Grön och Argumentation. *


 

2. Jag har gjort ett minital eller en grupppresentation muntligt. *


 

3. Jag har sett Texttyper (tid: 13:59).


 

4. Jag har gjort självrättande prov: Texttyper (13 frågor) - faktaunderlag (text). *

 

5. Jag har sett webblektion Argumentation.


 

6. Jag har läst en valfri insändare ur en tidning och diskuterat den med en klasskamrat.


 

7. Jag har läst Insändare. *


 

8. Jag har skrivit en egen insändare. *


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)