www.larare.at

Avstämning: kursen Skrivande

-

JA / NEJ
Övning / Uppgift (* = obligatorisk övning/uppgift)
 

 

01. Jag känner till minst fem olika texttyper. *

 

 

 

02. Jag har skrivit minst tre olika texttyper. *

 

 

 

03. Jag har läst minst tre klasskamraters olika texter och gett konstruktiv kritik på dem. *

 

 

 

04. Jag kan nämna minst tre författare som skriver tre olika texttyper. *

 

 

 

05. Jag kan följa skriftspråkets normer för språkriktighet. *

 

 

 

06. Jag har gjort minst tre olika layout-förslag för tre olika tilltänkta mottagare. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)