www.larare.at

Idéer & teknik

 

Idéer & teknik / Teknik och etik
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Robotsälen Paro

Förslag på körschema

 1. Etik
 2. Argumentation
 3. Robotsälen Paro
 4. Examination

Etik?

 • Läs Borde robotbetjänten slå tillbaka?
 • Läs Etik på larare.at
 • Frågeställning: är det etiskt rätt att införa en robotsäl på äldreboende? Utgå ifrån regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik.

Argumentation

En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. När det gäller argumentation kan det vara effektivt och framgångsrikt att ha med minst tre argument som är olika: Logos-, Patos- och Etosargument.

Logos = argument som talar till förnuftet.
Patos = argument som väcker känslor.
Etos = argument som är och/eller väcker trovärdighet.

Robotsälen Paro

Se filmklipp 1 och filmklipp 2

Läs tre artiklar Vetenskapsradion (Sveriges Radio), Kommunförbundet Skåne och SVT Nyheter

Examination (scenario)

Det har införskaffats Parosälar till ett ålderdomshem i Falun. Utgå ifrån informationen ovan och skapa en argumentation:

 • en positiv bild av Paro-sälen med en etisk diskussion och en argumentation med Logos-, Patos- och Etosargument.
 • en negativ bild av Paro-sälen med en etisk diskussion och en argumentation med Logos-, Patos- och Etosargument.

Förslag på texttyp: Insändare, 5-paragrafsuppsats eller Debattartikel.

Idéer & teknik / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Idéer & teknik / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Idéer & teknik / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)