www.larare.at

Inlämning

-

Ett arbete ska alltid inledas med arbetsuppgiftens namn, rubrik och författarens namn (alltså: ditt namn).

Arbetsuppgiftens namn och ditt namn kan med fördel läggas i ett sidhuvud. I Open Office Writer hittar du sidhuvud genom att först klicka på "Infoga", därefter för du musen över sidhuvud och klickar till höger: "Standard".

Texten ska ha högst två olika typsnitt (tänk på att alla typsnitt inte finns i alla datorer).

Brödtexten (själva texten) ska ha typsnittsstorlek 12.

Använda dig av utökat radavstånd - helst 1.5. Du hittar funktionen i Open Office Writer genom att först klicka på "Format", därefter på "Stycke" och längre ner på rutan finns en "rullgardin" där du kan välja radavstånd.

Du ska döpa filerna efter en mall: "kursbeteckning_ditt förnamn_första bokstaven i ditt efternamn_arbetsuppgiftens namn_veckonummer.

ex. svenska_1_joni_s_laslogg_v39

Obs! undvik å, ä och ö när du döper dina filer (å och ä kan bytas ut till a och ö till o).