www.larare.at

Ordningsregler

Innehållsförteckning -

Hur tråkigt det än låter så gäller ordningsregler i klassrummet så att lärandeklimatet ska vara så bra som möjligt för alla. Det viktiga är att arbetsro råder.

Till varje lektionspass ska du ha med dig, och jag menar allvar, ska du ha med dig papper och penna. Hur skulle det se ut om en snickare kom till jobbet utan hammare - han skulle bli hemskickad på en gång.

När det gäller inställning och attityd så är det viktigt att man är öppen för oliktänkande och har en trevlig attityd gentemot klasskamrater och lärare, då blir det så mycket trevligare att arbeta ihop.

När det gäller mobiltelefoner får ni gärna ha dem på lektionen, men på ljudlös och i fickan eller väskan. När ni arbetar med enskilt arbete får ni gärna lyssna på musik i lurar, men ha inte för hög volym för då stör du dina klasskamrater.

Mobiltelefoner & datorer får användas om verksamheten kan kopplas till lektionsinnehållet - om inte får man faktiskt lämna klassrummet. Varför? För att det stör arbetsmoralen, men kan också "smitta", så att de som egentligen vill arbeta också börjar göra annat - glöm inte att alla inte kan jobba ikapp hemma. I klassrummet arbetar man med det ämne som står på schemat, inget annat och behöver göra något annat får man lämna klassrummet.

När det gäller "spring i bena"; om man har svårt att sitta still och kanske också svårt att hålla tyst - då kan man gå ut en stund och hjälper inte det så pratar man med mig så hittar vi på en lösning.

Om man vill säga något till en klasskamrat så gör man det med låg röst och inte tvärs över klassrummet. Bäst är att gå fram till den man vill prata med och prata (tyst). Är det nått som inte gäller skolarbetet tar man det på rasten och kan det inte vänta går man ut.

Det är alltså inte förbjudet att prata på lektionerna. Jag till och med råder er att ta hjälp av dina kamrater när du arbetar med svenskauppgifter. Och om man inte lyckas besvara eller göra en uppgift tar man hjälp av en kamrat och om man inte får den hjälp man behöver vänder man sig till mig och om jag inte är tillgänglig hoppar man över uppgiften och börjar på nästa. Det är viktigt att du inte kommer av dig när du fått upp farten - bibehåll farten och arbeta vidare så gott det går.

När du besvarat alla frågor som du förstått och kan besvara, kan du gå tillbaka och se om du blivit visare under vägens gång. Nu kanske du kan besvara de svåra frågorna som du tidigare hoppat över. Kunskap fungerar på så vis att desto mer du läser om ett visst ämne desto lättare blir det att lära sig mer.

 

Förslag på allmänna ordningsregler:

  1. Jag visar andra respekt i uppförande och handling
  2. Jag tar ansvar för mitt skolarbete och bidrar till en god studiesituation, samt arbetsro
  3. Jag tar ansvar för skolans materiel och lokaler, samt plockar undan efter mig
  4. Jag kommer till tid till lektionerna
  5. Jag har min mobil på ljudlös och använder den inte utan tillstånd från läraren

Konsekvenser vid brott mot ordningsregler:

  1. Allmän tillsägelse
  2. Läraren samtalar med eleven
  3. Läraren kontaktar rektor och eventuellt föräldrar

 

 

 

 

Ordningsregler / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)