www.larare.at

QR-kod

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod och är en vidareutveckling av EAN-koden. QR-kod är länken mellan den analoga och den digitala världen.

I och med att många modernare mobiltelefoner och pekplattor kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod och en webbsida öppnas med erbjudanden eller mer information. QR-koder kan även innehålla kontaktuppgifter, likt ett visitkort och informationen läggs automatiskt in i adressboken vid scanning. Källa .

För att läsa QR-koder kan du ladda ner en app (jag rekommenderar i-nigma ). Observera att detta bara kan göras på en smart telefon eller en pekplatta.

Vill du göra QR-kod? Klicka här för instruktioner.

Användning/nytta: Lägg in de sajter du arbetar med i din mobiltelefon så har du full koll på kursupplägg och kursinnehåll. När du är klar med sajten kan du ta bort den från din telefon och lägga in den nya sajten. Vissa sajter kan ligga kvar längre för de har du användning av under en längre period, t.ex. kalendarium, centralt innehåll och kunskapskrav.

Ett annat användningsområde är utdelning av uppgifter/frågor som elever kan scanna in innan de lämnar klassrummet. På samma sätt kan man också dela ut texter - men det är ganska smått att läsa på en smart telefon, men har man en pekplatta breddas möjligheterna.

"Exit ticket": en QR-kod som skickar ett frågeformulär till varje enskild elev. Sedan kan QR-kod användas som lektionsutvärdering (vad var bra och vad var mindre bra?), "statuscheck" efter en lektion (vad har du lärt dig?), frågor efter en lektion (ställ en fråga) och/eller fördjupa sig i något från lektion (ställa och besvara frågor). Se exempel.

I stort sett all information som man vill förmedla från tvådimensionell yta till webbhänvisning eller text i pekplattan eller smarta telefonen kan med fördel QR-kodas.

denna sajt lägger jag upp alla QR-koder som jag använder i min undervisning. Klicka på QR-koden för att få enbart den QR-kod du vill åt, vilket underlättar inscanning.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

Denna sajts QR-kod:

Alla QR-koder.

 

QR-kod / Kurser
 

Kurs: Svenska 1, Kurs: Svenska 2, Kurs: Svenska 3

Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Kurs: Litteratur, Kurs: Retorik, Kurs: Skrivande

Svenska: Litteratur Svenska: Retorik Svenska: Skrivande

Kurs: Filosofi, Kurs: Mental träning, Kurs: Näthandel 1

Filosofi Filosofi 1 Filosofi 2

Religion Religion 1 Religion 2

Mental träning / Näthandel 1

Mental träning Näthandel 1

Psykologi

Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2ab

Alla kurser

Alla kurser

QR-kod / Svenska
 

Läsa / Skriva / Språk

Samling av sajter kopplat till läsning Samling av sajter kopplat till skrivhantverket Samling av sajter kopplat till språk.

Svenska: Prövning, Svenska: Texttyper - översikt, Svenska: Språkfrågor

Prövning Texttyper Språkfrågor

Svenska: Skrivhantverket, Svenska: Textbidning, Svenska: Berättande

Skrivhantverket Textbindning Berättande

 

Samling av sajter kopplat till jargong. Roligt med språk! Samling av texter.

Sajtförslag

Sajtförslag för Svenska 1 Sajtförslag för Svenska 2 Sajtförslag för Svenska 3

Skrivövningar, Tala, Stilfigurer,

Skrivövningar Samling: Tala Stilfigurer

Portfolio portfolio

Portfolio: Skrivande Portfolio: Svenska 1 Portfolio: Svenska 2

Bildspel

Portfolio: Svenska 3Alla bildspel i svenskämnet

QR-kod / Moment i Svenska
 

Moment: Inledande skrivuppgift, Moment: Tala & Argumentation, Moment: Språksociologi

Moment: Inledande skrivuppgift Moment: Tala & Argumentation Moment: Språksociologi

Moment: Läsförståelse och texttper, Moment: Litteratur

Moment: Läsförståelse och texttyper Moment: Litteratur

Moment: Läsning, Moment: Språkförhållanden i Norden, Moment: Språkhistoria

Moment: Läsning Moment: Språkförhållanden i Norden Moment: Språkhistoria

Språkets uppbyggnad, Moment: Avslutade skrivuppgift, Språklig analys

Moment: Språkets uppbyggnad Språklig analys Moment: Avslutande skrivuppgift

Körschema

Körschema

 

QR-kod / Svensksajter
 

Debattartikel, Svensksajt: Argumentation, Insändare

Svenska: Argumentation Svenska: InsändareDebattartikel

Svensksajt: Referat, Bildanalys, Filmanalys

Svenska: Referat Svenska: Bildanalys Svenska: Filmanalys

Svensksajt: Grammatik, Litteraturhistoria, Litteraturanalys

Svenska: Grammatik Svenska: Litteraturhistoria Svenska: Litteraturanalys

Svensksajt: Minoritetsspråk, Romantiken, Språkförhållanden i Norden

Svenska: Minoritetsspråk Svenska: Romantiken Svenska: Språkförhållanden i Norden

Svensksajt: Språkhistoria, Språkriktighet, Språksociologi

Svenska: Språkhistoria Svenska: Språkriktighet Svenska: Språksociologi

Svensksajt: Texttyper, Skriva novell, Läsning (snabbinstruktioner)

Svenska: Texttyper Svenska: Skriva novell Moment Läsning: snabbinstruktioner

Svensksajt: Berättande, Lyssna, skriv och lär, Veckans...

Berättande Lyssna, skriv och lär Veckovist lärande.

Klassiker, Tala

KlassikerSvenska: Tala

QR-kod / Förslag på kursinnehåll för Svenskkurserna

g

Sajtförslag för Svenska 1 Sajtförslag för Svenska 2 Sajtförslag för Svenska 3

Kursinnehåll: Svenska 1, Kursinnehåll: Svenska 2, Kursinnehåll: Svenska 3

Förslag på innehåll för kursen Svenska 1 Förslag på innehåll för kursen Svenska 2 Förslag på innehåll för kursen Svenska 3

 

QR-kod / Test inom Svenska
 

Självrättande prov / Fasta uttryck

 

Självrättande prov Självrättande prov: Fasta uttryck 1 Självrättande prov: Fasta uttryck 2

Grammatik / Litteraturhistoria

Självrättande prov: Grammatik Självrättande prov: Litteraturhistoria 1 Självrättande prov: Litteraturhistoria 2

Minoritetsspråk / Högskoleprovet

Självrättande prov: Minoritetsspråk Självrättande prov: Ord 1 Självrättande prov: Ord 2

Retorik / Särskrivning

Självrättande prov: ord 3 Självrättande prov: Retorik Självrättande prov: Särskrivning

Språkförhållanden / Stilfigurer

Självrättande prov: Språkförhållanden i Norden Självrättande prov: Stilfigurer 1 Självrättande prov: Stilfigurer 2

Texttyper

Självrättande prov: Texttyper

 

Duggor / Litterära epoker

Dugga: Litterära epokerna

Formulär

Formulär: Svenska

 

QR-kod / Nationella provet i Svenska
 

Nationella provet / NP / Svenska

Nationella provet i Svenska Nationella provet i Svenska 1 Nationella provet i Svenska 3

FAQ

Nationella provet i Svenska - FAQ

 

QR-kod / Styrdokument inom Svenska
 

9 förmågor, måluppfyllelse

Svenska: 9 förmågor Svenska: Skrivande: 6 förmågor Måluppfyllelse i Svenskkurserna

Centralt innehåll: Svenska 1, Centralt innehåll: Svenska 2, Centralt innehåll: Svenska 3

Svenska 1: Centralt innehållSvenska 2: Centralt innehållSvenska 3: Centralt innehåll

Betygskriterier: Svenska 1, Betygskriterier: Svenska 2, Betygskriterier: Svenska 3

Svenska 1: KunskapskravSvenska 2: KunskapskravSvenska 3: Kunskapskrav

Betygskriterier: Retorik, Betygskriterier: Skrivande, Betygskriterier: Litteratur

Retorik: KunskapskravSkrivande: KunskapskravLitteratur: Kunskapskrav

 

QR-kod / Filosofi
 

Filosofer / Filosofiska frågor / Filosofiska begrepp

Filosofer Filosofiska frågor Filosofiska begrepp

6 Förmågor Bildspel

Filosofi: 6 förmågorAlla bildspel i filosofiämnet

Kurs / styrdokument /Filosofi 1

Filosofi 1 Filosofi 1: Centralt innehåll Filosofi 1: Kunskapskrav

Kurs / styrdokument / Filosofi 2

Filosofi 2 Filosofi 2: Centralt innehåll Filosofi 2: Kunskapskrav

Moment / Filosofi / Ekosofi / Epistemologi / Existens

Moment: Ekosofi Moment: Epistemologi Moment: Existens

Feministisk filosofi / Idealism / Materialism / Jaget

Moment: Feministisk filosofi Moment: Idealism kontra Materialism Moment: Jaget

Logik / Marxism / Nutida filosofi

Moment: Logik Moment: Marxism Moment: Nutida filosofi

Postmodernism / Rationalism / Empirism / Språkfilosofi

Moment: Postmodernism Moment: Rationalism kontra empirism Moment: Språkfilosofi

Värdefilosofi / Verklighet / Vetenskapsteori

Moment: Värdefilosofi Moment: Verklighet Moment: Vetenskapsteori

 

QR-kod / Religion
 

Kurs / Styrdokument / Religion 1

Religion 1 Religon 1: Centralt innehåll Religon 1: Kunskapskrav

Kurs / Styrdokument / Religion 2

Religion 2 Religon 2: Centralt innehåll Religon 2: Kunskapskrav

Moment / Vad är tro? / Världsreligionerna / Världsreligion / Livsåskådningar / Livsåskådning

Moment: Vad är tro? Världsreligionerna Moment: Livsåskådningar

Ateism / Buddhism / Etiska frågor

Moment: Ateism Moment: Buddhism Moment: Etiska frågor

Hinduism / Islam / Judendom

Moment: Hinduism Moment: Islam Moment: Judendom

Religionskritik / Religion och vetenskap / Identitet

Moment: Religonskritik Moment: Religion och Vetenskap Moment: Identitet

Fördjupning 1 / Fördjupning 2 / Fördjupning 3

Fördjupning 1 Fördjupning 2 Fördjupning 3

Bildspel

Alla bildspel i religionsämnet

QR-kod / Psykologi
 

Förmågor / begrepp / ord / Länkar

Psykologi: förmågor Psykologi: begrepp Psykologi: länkar

Psykologi 1

Psykologi 1 Psykologi 1: centralt innehåll Psykologi 1: kunskapskrav

Psykologi 2a

Psykologi 2ab Psykologi 2a: centralt innehåll Psykologi 2a: kunskapskrav

Psykologi 2b Bildspel

Psykologi 2b: centralt innehåll Psykologi 2b: kunskapskrav Alla bildspel i psykologiämnet

Moment / Introduktion / Perspektiv

Psykologi: moment Psykologimoment: intro Psykologimoment: perspektiv

Psykologihistoria / Behov och känslor / Fobier

Psykologimoment: historia Psykologimoment: behov och känslor Psykologimoment: fobier

Personlighet / Experiment / Socialpsykologi

Psykologimoment: personlighet Psykologimoment: experiment Psykologimoment: socialpsykologi

Kärlek

Psykologimoment: kärlek

 

QR-kod / Pedagogik
 

Pedagogik, Flexibelt lärande, Nätbaserat lärande (NGL)

Pedagogik Flexibelt lärande Nätbaserat lärande

Google-verktyg, Studiesvårigheter, Joni Stam: Pedagogisk tanke

Goopgle-verktyg Studiesvårigheter Pedagogisk tanke

Pedagoger, Ledarskap, Information, kommunikation & teknologi

Pedagoger Ledarskap IKT: Information, kommunikation & teknologi

Motivation

Motivation

QR-kod / Lärare
 

Joni stam: CV, Joni stam, Joni stam: Lektionstips

Joni Stams CV Lärare: Joni Stam Lektionstips

Joni stam: Pedagogik, Joni stam: Skolutveckling, Joni stam: Studiesvårigheter

Pedagogik Skolutveckling Studiesvårigheter

Joni Stam / YouTube / Arbetsansökan

Lärare: Joni Stam Joni Stams YouTube-kanal Joni Stams arbetsansökan

 

 

QR-kod / Studieteknik
 

Studieteknik

Studieteknik 1 Studieteknik 2

 

QR-kod / Praktisk information
 

Hjälp till elev, Betyg, Inlämning

Hjälp till elev Betyg Inlämning

Typografi & layout, Länkarkiv, Källhantering, källförteckning

Typografi & layout Länkarkiv Källhantering

 

QR-kod / Film
 

AV-media

Svenska

Kuskapskrav: Svenska 2 Webblektion: Argumentation Webblektion: Debattartikel

Webblektion: Fördjupningsarbete Webblektion: Tala Webblektion: Talanalys

Webblektion: Texttyper

Digitala resurser

Kahoot Office365: Forms Testmoz

Övrigt

Webblektion: Motivation

 

QR-kod / Bildspel
 

Bildspel, Jonis CV,

Alla bildspel.

Automatiserade bildspel

Jonis CV

 

QR-kod / Samlingar
 

Avstämning / Bildspel / Presentation / Formulär

Alla avstämningar. Alla bildspel. Alla formulär.

 

Allt AV-media material. Inspiratörer.

Styrdokument, Centralt innehåll, Betygskriterier

Centralt innehåll - samling Kunskapskrav - samling

 

QR-kod / Ordlistor (centrala begrepp)
 

Ordlista: Samhällskunskap, Ordlista: Filosofi,

Ordlista: Filosofi Ordlista: Samhällskunskap Psykologi: begrepp

 

 

 

 

QR-kod / Övrigt
 

larare.at / Inför varje lektion / Exit ticket

www.larare.at Inför varje lektion Exit ticket

Film / Länkarkiv / Innehållsförteckning

Film Länkarkiv Innehållsförteckning

17 globala mål /

Globala mål Joni Stam: översättning

QR-kod / Användningsområden
 

 

 

 

 

 

 

 

QR-kod / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)