www.larare.at

Dugga

En dugga är en enklare typ av skriftligt prov och har ofta formen av flervalsprov, vilket underlättar snabb rättning. Duggor kan fungera som kontrollskrivning eller avstämning innan man påbörjar en större projektuppgift.

Joni Stam (2013)