www.larare.at

Studieteknik

I detta moment får du lära dig mer om studieteknik så att du klarar av dina studier ännu bättre. Studieteknik är hur man studerar. Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel olika läsförmågor, minnestekniker, planering osv. Målet med en bra studieteknik är i princip två saker:

1. Man är effektiv i sitt studerande: när man pluggar eller är på en lektion/föreläsning är man fokuserad och utnyttjar tiden fullt ut.

2. Man har kontroll och slipper stress: att plugga stenhårt dagen innan ett prov är metod som sällan lönar sig. Genom att ha kontroll över sina studier undviker man detta, utan kan sprida ut uppgifterna över en tid. Genom att ha god framförhållning undviker man stress.

Målet med en bra studieteknik är att lära sig så mycket som möjligt på den nerlagda tiden. Ett exempel på det är att plugga kontinuerligt jämfört med att panikplugga inför ett prov. Totalt sett lär man sig mer på att läsa korta intervall vid upprepade tillfällen jämfört med att läsa allt på en gång.

På webben finns en användbar webbsida där du kan öva på studieteknik - klcka här .

Vill du bli en snabbare läsare - klicka här .

 

Studieteknik / Fem kategorier
 

För att förbättra sin studieteknik gäller det att vara målmedveten och tänka långsiktigt. Att till exempel få in rutinen att varje dag repetera det man sysslat med under dagen. Om man bara testar metoden två veckor är det alltså inte säkert att man kommer att se några resultat. Det gäller att köra på en metod under en längre period, därefter kan man utvärdera och tänka efter om detta passade mig.

När det gäller studieteknik och hur man studerar fungerar alla olika och därför gäller olika metoder för olika elever. Metoderna som vi har med här är ganska generella och borde passa de flesta. Det som alla har gemensamt är att man alltid kan förbättra sin studieteknik och sina studievanor.

Studieteknik är inget som kommer automatiskt, man måste medvetet förbättra sig. Många har dålig studieteknik för att de helt enkelt sedan lågstadiet vant sig vid rutiner som sedan dess fungerat mer eller mindre bra. Genom att utveckla en god studieteknik öppnas helt nya möjligheter för att nå goda studieresultat.

Källa

 

 

Studieteknik / Sju snabba tips
 

1. Sätt upp mål

Ha något roligt som morot. Sätt upp några få, större mål för terminen. Det kan till exempel vara att höja betyget i något eller några ämnen. För att målen inte ska verka avlägsna måste du bryta sedan ner de stora målen i delmål, där det minsta kan handla om enskilda läxor i ett av dessa ämnen. Glöm inte att ge dig en belöning så fort du klarar ett mål – det hjälper dig att hålla motivationen uppe!

2. Sov tillräckligt

För att göra ett bra jobb i skolan är det viktigt att du får tillräckligt mycket sömn. Du blir piggare och lär dig mycket fortare när hjärnan är utvilad. För att det ska bli lätt att både gå upp och somna måste du ha en jämn dygnsrytm – gå upp och lägg dig vid ungefär samma tider varje dag!

3. Använd hjälpmedel

För att kunna lära dig på ett effektivt och roligare sätt måste du använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga:

4. Skaffa kalender!

En rätt använd kalender gör så du kan använda tiden effektivt, vilket kommer att få dig att uppnå både bättre resultat i skolan och samtidigt få mer tid över till annat än skolarbete. Det som gör kalendern till ett så bra redskap är att den hjälper dig att se var och hur mycket tid du måste lägga ner för att inte behöva stressa eller välja mellan två viktiga deadlines.

5. Använd färgpenna

Använd en färgad filtpenna el. motsvarande för att markera nyckelord och viktiga passager i texter du läser. Det gör det mycket lättare attkomma ihåg det viktigaste.

6. Gör upp en Mindmap

 

7. Repetera

Hur behåller vi kunskapen efter att vi har lyssnat eller läst? Hur gör man egentligen för att på bästa sätt inte glömma bort det man precis lärt sig? En förutsättning för att komma ihåg är att repetera innan man glömmer, inte efteråt. Ett bra tips är att göra en kort repetition på 5-10 minuter av det du lärt dig innan dagen är slut. Bra är också att renskriva sina anteckningar samt skriva sammanfattningar på det man lärt sig för hjärnan ska få öva på att ta fram informationen igen.

Källa

 

 

Studieteknik / På lektionerna
 

Var aktiv. Alla som någon gång varit passiva under en lektion vet hur lätt det är att börja "kippa" med ögonen eller drömma sig bort och börja tänka på annat än det läraren berättar. Det är ingen behaglig känsla i efterhand när man upptäcker att man missat viktig information.

Genom att vara vaken och aktiv på lektionerna sparar du massvis av tid som du istället hade behövt lägga på att läsa ikapp eller plugga in det du missat på lektionen. Titta på läraren eller tavlan samtidigt som du lyssnar; på så vis använder du både syn och hörsel vilket gör att informationen har lättare för att fastna i hjärnan.

Dessutom blir skolan mycket roligare och lektionerna går snabbare! Fråga, tyck till och dra egna slutsatser. Koppla det du hör och ser på lektioner till något av dina intressen; jämför, leta efter likheter och skillnader. Det kan verka konstigt, men får dig att minnas mycket bättre och gör lärandet roligare.

Ta anteckningar. När du förutom att lyssna och titta också tar anteckningar sätter du ännu en del av hjärnan i arbete, något som ytterligare gör det lättare för dig att lära och komma ihåg. Fast det är viktigt att du tar anteckningar på rätt sätt och inte bara skriver utan att tänka. Självklart ska du anteckna på ett sätt som känns rätt för dig, men för att du ska få så bra resultat som möjligt ska du tänka på:

Antecknandet får inte ta så mycket fokus så det tvingar dig att titta ner i anteckningsblocket hela lektionen. Anteckningarna ska hjälpa dig att komma ihåg lektionen senare, läraren och tavlan är viktigast under lektionstid.

Hur anteckningarna ser ut spelar ingen roll. Det viktiga är att du förstår dem och att de hjälper dig minnas vad läraren berättade under lektionen. Rita bilder, skriv enstaka ord, förkortningar eller gör tabeller.

Dessutom är det vanligt att läraren tar upp information som inte finns med i boken. Det kan vara en aktuell nyhet som kan kopplas till det ni pratar om eller egna tankar och idéer som inte finns med i boken ni använder. Vissa lärare sorterar bort fakta de tycker är onödiga i boken och bara pratar om det viktigaste, vilket gör att du vet vad du ska lägga ner tid på inför provet eller uppsatsen.

Ställ frågor. Som elev ska du alltid komma ihåg att du är den viktigaste personen i klassrummet tillsammans med dina klasskamrater. Läraren är där för din skull för att hjälpa dig förstå. Ställ frågor till läraren, klasskompisar eller andra elever om du vill ha något förklarat. Du ska alltid fråga när du vill ha mer information om ett ämne eller om du vill få det förklarat på något annat sätt. Alla lärare uppskattar elever som är entusiastiska, nyfikna och intresserade.

Källa

 

Studieteknik / Framför böckerna
 

Tre tips för att mer effektivt tillägna sig fakta

 1. Läs materialet och skriv ner nyckelord medan du läser.
 2. Skriv kortare sammanfattningar till styckena eller de olika avsnitten eller kapitlen. Lär mer under Marginalanteckningar .
 3. Sammanställ nyckelord och sammanfattningar till en text som du läser flera gånger.

Repetera. Det första av den tid du spenderar hemma på att göra skolrelaterade saker ska gå åt till repetition. Detta gör att du inte kommer behöva "råplugga" den kunskap du bär hem i hjärnan efter en skoldag en vecka senare eller inför prov och därmed får dig att spara mycket tid.Kolla igenom dina anteckningar från dagen eller sidorna i boken efter det att du har tagit en paus när du kommit hem. Repetitionen ska ta 15-30 minuter och gör att du sprider ut plugget så du ska slippa sitta långt in på kvällarna dagarna innan provet.

Ifall det är svårt för dig att sätta dig ner repetera varje dag, välj att titta igenom anteckningarna för dagens jobbigaste lektion. Du kan också välja att repetera speciella ämnen på vissa dagar t.ex. engelska på måndagar och fysik på torsdagar.

Ta paus. Ett vanligt fel är att sitta för länge framför böckerna utan paus. Det är mycket bättre att plugga fokuserat i 45 minuter och ta 15 minuters paus än att göra det halvdant i 3 timmar. När du tar paus är det viktigt att du rör på dig, tar något att äta och dricka och tänker på något annat. I början känns pauserna som slöseri med tid, men så är det inte. De tillåter din hjärna att ladda om och börja läsa mer koncentrerat och intensivt än du annars hade gjort. Se dina pauser som en belöning för pluggandet och belöna dig själv med något (t.ex. snacks) när du lyckats sitta fokuserad i 45 minuter.

En sak i taget. För att kunna plugga fokuserat gäller det att veta exakt vad man ska göra. Skriv ner på en lapp vad du ska hinna göra under nästa studiepass, det kan vara t.ex. lösa ett antal uppgifter, skriva ett par stycken eller läsa några sidor. Ditt mål kommer hjälpa dig att veta hur intensivt du behöver arbeta och därför också hjälpa dig att behålla koncentrationen. Efter ett tag kommer du att lära dig hur länge du kan förbli fokuserad; använd den kunskapen för att sätta rimliga mål som du kan uppfylla.

Tid & plats. För att du ska kunna studera effektivt behöver du en lugn och avslappnad miljö utan distraherande föremål. Hitta en plats där du bara pluggar och där du stänger av mobiltelefonen för att inte bli störd. Din hjärna kommer att förknippa platsen med att studera vilket gör att du utan problem kommer att kunna koncentrera dig på det du ska göra.

Inte endast platsen du pluggar på spelar roll. Även din alldeles egna studieplats tappar sin funktion om du sitter mitt i natten och läser. För en bra inlärningsförmåga krävs det att du är pigg och uppmärksam. Om du tränar ska du läsa läxorna före träningen om det är möjligt. Efter träning är du av naturliga skäl trött av ansträngningen och när man är trött är detsvårare att koncentrera sig och lära sig saker. Då är det bättre att ha läxorna avklarade och kunna ägna resten av kvällen åt att koppla av och umgås med familjen eller läsa en god bok.

Källa

 

Studieteknik / Inför prov
 

Ta reda på vad du behöver kunna. Det första du behöver göra innan du börjar läsa inför ett prov är att skaffa dig en översikt över vad du behöver kunna. När du har en översikt kan du väldigt lätt se hur mycket det är och lägga upp en planering därefter.

För att skaffa dig en bra översikt över provinnehållet finns det tre bra metoder:

 1. Punktlista
 2. Mindmap
 3. Tidslinje

När du sen väl börjar plugga kan du titta på provinnehållet och bocka av varje avsnitt du klarat av eller ringa in det om det är någonting du behöver titta mer på.

Gör en provplan. När du fått en uppfattning om innehållets mängd gäller det att dela upp det så att du hinner lära dig allt innan provet. För att du ska lyckas på bästa sätt ska du vara klar med allt innehåll två dagar innan ett delprov och tre dagar innan ett slutprov så du hinner repetera.

När du gör din planering ska du tänka på:

Antalet lektioner ni har kvar innan provet. Dela upp det du ska lära dig så du hinner bli klar två eller tre dagar innan ditt prov så du hinner repetera. Gör en detaljerad planering med vilka sidor som ska läsas och vilka uppgifter som ska göras. Det viktigaste med din planering är att den följs. Det är ingen idé att göra en omöjlig planering som du inte kommer följa. Känner du att det inte finns tillräckligt med tid så försök att lägga ner mest tid på det du har svårt för.

Kolla vad du kan. När du har pluggat till ditt prov är det viktigt att veta hur mycket du verkligen kan. Förhör dig själv eller ta hjälp av en förälder, syskon eller kompis. Du kan till exempel repetera med eller förhöra en kompis på Skype eller be en i familjen att göra ett övningsprov åt dig – på det här sättet får du reda på vad du kan och vad du behöver plugga mer på!

I vissa ämnen som t.ex. historia och religion kan du göra ett eget prov efter att ha pluggat. Genom att göra detta plockar du fram allt du tror är viktigast och ser till att du lär dig det. Om det inte är ditt första prov med en lärare så tänk efter hur han eller hon brukar utforma sina prov eller frågor och förutse så gott du kan genom att ta med liknande frågor i ditt eget prov.

Det är först när du kan förklara med egna ord och ge egna exempel som du har förstått ordentligt!

Källa

 

Studieteknik / 101 tips
 

Se filmklipp (Skolkanalen) med studiestrategen Anna Tebelius Bodin som skrivit boken. Läraren har tillgång till tipsen.

 • studieteknik-tips-1-20130109
 • studieteknik-tips-2-20130109
 • studieteknik-tips-3-20130109
 • studieteknik-tips-4-20130109
 • studieteknik-tips-5-20130109

Studieteknik / Förberedelser
 

Vi kan lära oss mer om vi är väl förberedda påstås det i filmen. Vad menas med förberedelse? För att förstå bättre vad som menas ska vi göra en enkel övning. Börja med att
skriva ner tre ämnen du läser:

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

För vart och ett av dessa ämnen, fundera över

A. Hur skulle din inlärning förbättras om du var mer förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

C. När vore ett lämpligt tillfälle att förbereda sig? (Dagen innan/på kvällen/veckan innan/på rasten etc)

D. Vad kan förberedelse göra för skillnad för DIG i det här ämnet?

E. Vad kommer ni att läsa i nästa vecka i det här ämnet? Nästa år? (Fråga läraren om du inte vet.)

F. Varför läser ni det här ämnet?

Tänk tillbaka på senaste gången du hade en lektion i ämnet i fråga, och se vad du kommer på för de olika frågorna.

 

Studieteknik / Planera
 

Använd kalender. För att kunna uppnå bästa möjliga resultat i skolan och samtidigt ha tid över till fritidsintressen är det ett måste att ha en överblick över vad som måste göras och till när. Genom att använda en kalender där du skriver in alla läxor, prov och fritidsaktiviteter blir det enkelt att se hur mycket tid du måste lägga ner på att plugga, vad som ska göras först och när du kan ta det lugnt utan att det drabbar dina resultat. Även om det tar ett tag att vänja sig vid att använda kalendern kommer den att bli ett hjälpmedel du inte kommer kunna vara utan när du väl kommit igång.

För att du ska kunna få en bra överblick gäller det att informationen i kalendern är detaljerad:

Skriv in viktiga deadlines och prov med särskild färg och ringa in dem.
Skriv exakt vad som ska göras i läxorna istället för att bara skriva "plugga religion".
Skilj på fritidsaktiviteter och saker som har med skolan att göra i din kalender genom att skriva dem på t.ex. en egen rad.
Ligg steget före

Förbered dig inför lektioner genom att skumläsa det ni ska gå igenom i läroboken. Detta kan du göra kvällen innaneller på en rast. Det är inte meningen att du ska kunna kapitlet innan lektionen har börjat, utan att du ska veta ungefär vad läraren kommer att prata om.

För när du väl sitter i klassrummet blir det mycket lättare att hänga med och snappa upp informationen om du känner till de viktigaste begreppen i stora drag. När du skumläst texten får du också veta vilken del som verkar svårast att förstå, då vet du också när du ska vara extra uppmärksam på lektionen.

Om du tycker det känns jobbigt att förbereda sig inför varje lektion, börja med att välja ut ett ämne du tycker är jobbigt/svårt. Sen kan du öka antalet lektioner du förbereder dig inför allt eftersom du blir bättre och snabbare på det.

Källa

Planering skapar ordning i ens studiearbete. Syftet är att vi ska se till att vi hinner med att göra allt det som vi vill, genom att vi avsätter tillräckligt med tid för det.

Övning

Har du en kalender? En sån som du kan skriva i? Slå i så fall upp sidan/sidorna för nästa vecka! Om du inte har en kan du använda ett tomt blad som du delar in i sju spalter – en för varje veckodag.

1. Ta reda på vad det är du ska lära dig nästa vecka.

2. Skriv upp detta med ett ord på motsvarande dag i kalendern. T.ex. "Tisdag – Kemi sida 89-95." Detta betyder att du denna dag, alltså tisdag, ska läsa de angivna sidorna i din kemibok.

3. Tänk igenom vilka saker det är du måste göra i dina studier nästa vecka. Skriv ner alla saker du kan komma på att du ska göra, huller om buller i en lång lista på ett papper.

4. Ta därefter och sortera allt detta som du kan komma på att du ska göra, och skriv i din kalender när du planerar att göra dem.

5. Pröva att följa denna planering nästa vecka. Du kommer se att det känns mycket enklare när man har koll på vad man ska göra på detta sätt.

Saker att göra med skolan nästa vecka:

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

8. ________________________________________

9. ________________________________________

10. _______________________________________


Planering:

Måndag ___________________________________

Tisdag ____________________________________

Onsdag ___________________________________

Torsdag ___________________________________

Fredag ____________________________________

Lördag ____________________________________

Söndag ____________________________________


Studieteknik / Överblick
 

Att skaffa sig överblick i ett ämne betyder att man tar reda på vad ämnet handlar om i stort. Inte bara det man läser just idag, utan "hela ämnet". Idag läser vi det här i biologin, men vad lär vi oss i morgon? Och på vilket sätt hänger dessa båda områden ihop? Varför ser kursen ut som den gör? Och vad är målet med att lära sig allt detta?

Övning

Välj ut ett ämne som du läser, vilket som helst: ______________

Fundera kring det här ämnet och se om du kan svara på de här frågorna!

1. Skriv så fort du kan, utan att stanna upp, ner tio ord som har med ämnet att göra!

2. Kan du i en mening sammanfatta vad ämnet handlar om?

3. Vad är det ni läser just nu i detta ämne?

4. På vilket sätt hänger det ni läser just nu ihop med det som du sammanfattade på första frågan?

5. Är det intressant, det som ni läser just nu? Varför? Varför inte?

6. Vad kommer ni att läsa nästa vecka? Nästa månad?

7. Om du fick välja vad som helst inom ämnet, som du fick bli expert på – vad skulle du välja?

8. Vilka andra områden inom samma ämne hänger mest ihop med det ni läser nu?

9. Skriv snabbt ner tre olika sätt att använda kunskap i detta ämne!

 

Studieteknik / Mål
 

Skriv ner tre mål som du vill uppnå i ditt liv!

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Skriv ner tre mål som du vill uppnå innan du går ut skolan!

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Tänk dig att du ska ägna en vecka åt att läsa lite mer fokuserat i något av dessa ämnen: Engelska, Svenska, Matematik, Historia och Samhällskunskap! Skriv ner tre exempel på vad som skulle kunna vara lämpliga mål att sätta upp för den veckan! Till exempel: "Lära mig 20 nya glosor i engelska!" "Lösa femton ekvationer!" osv.

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________

 

Studieteknik / Aktiv inlärning
 

Aktiv inlärning är att hänga med på lektionerna, så att man förstår och kommer ihåg och inte bara förlorar tiden och har tråkigt. Man kan nå det tillståndet på flera sätt.

När du sitter på lektionen – är du då mer uppmärksam på det du hör (lärarens röst, t.ex.)? Eller det du ser (när läraren skriver på tavlan, t.ex.)? Eller något annat?

Pröva som ett experiment att undersöka vad din tid går till när du sitter och ska plugga. På en lektion – vad är det du gör på själva lektionen? Vad tänker du på? Vad tittar du på?

När du sitter ensam och läser – hur ofta avbryter du dig själv? Hur länge sitter du och läser koncentrerat?

Försök att uppskatta hur stor del av tiden du lägger på studier som du lär dig något på.
Ställa frågor Ju fler frågor man ställer, desto mer får man svar på. Att tvinga sig själv att ställa frågor innebär att man aktiverar hjärnan och blir mer mottaglig. För att man ska kunna komma på frågor, underlättar det om man är snäll mot sig själv. Ingen ärlig fråga är dum. "Dumma" frågor kan ibland visa sig vara geniala, så ställ dem bara.

Övning

Tänk på den lektion du var med på sist! Vad handlade den om? Skriv snabbt ner sju frågor som du skulle vilja ha svar på, som har med den lektionen att göra! Tänk fritt och fort och utan att vara rädd för att dina frågor är "dumma"!

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

När man har formulerat en fråga, så kan man försöka att besvara den själv. Man kan söka i litteraturen, fråga läraren, söka på nätet osv. Men viktigaste steget är att tända en gnista av nyfikenhet inom sig, vilket sker när man ställer frågor till sig själv.

 

Studieteknik / Associera
 

Associera ny kunskap med gammal. Att associera är något man gör inom sig när man lär sig något nytt. Man försöker svara på frågan: "Vad har det här att göra med det där (det jag lärde mig i förra veckan, t.ex.)?" Man söker kontaktpunkter mellan olika kunskapselement.

Övning

Välj på måfå ut tre saker från ett ämne (t.ex. engelska eller historia) och tre saker från ett annat ämne (t.ex samhällskunskap eller svenska). Försök att para ihop dessa saker! Hitta kopplingar (det får gärna vara långsökta kopplingar) mellan de olika ämnena!

Sammanfatta i en mening något nytt du har lärt dig idag. Skriv också ner ett intresse som du har, vilket som helst (t.ex. musik eller fotboll eller astronomi). Försök att se om du kan hitta en koppling mellan detta nya som du har lärt dig idag, och just ditt intresse. Det går om du försöker.

 

Studieteknik / Anteckna
 

Brukar du ta anteckningar? Vilken typ av anteckningar? Bläddra bland dina anteckningar och se efter! Skriver du slarvigt eller snyggt? Använder du många ord? Använder du bilder och figurer? Vad brukar du göra med dina anteckningar? Skriver du och glömmer bort dem sedan? Fundera över det som sades i filmen om anteckningar och tänk på hur du skulle kunna förbättra din anteckningsteknik!

Att ta anteckningar hjälper dig att komma ihåg. Om vi inte glömde så mycket så skulle vi komma ihåg desto mer! Vi kan se till så att vi inte glömmer det vi lär oss! Allt vi redan sett med förberedelser och associationer och uppmärksamhet gör att vi kommer ihåg bättre – men vi kan göra mer än så!

 

Studieteknik / Repetera
 

Vilket minne som helst blir starkare när det används. Precis som med våra muskler! De flesta minnen är mycket levande en liten stund efter att vi varit med om något – till exempel en lektion!

Övning

Kommer du ihåg den senaste timmen? Blunda och se för din inre syn vad det är du varit med om! Spela upp det som en liten film, så att du ser och hör allting igen, vad läraren sade, vad du själv sade och tänkte osv.

Efter övningen: Hur mycket kom du ihåg? Mer eller mindre än du trodde? Pröva nu att göra samma sak, men för något du gjorde igår! Försök att spela upp en timme från igår eller förra veckan i ditt huvud! Hur mycket kommer du nu ihåg?

Om vi vill komma ihåg något bättre, så bör vi använda de minnena så snart som möjligt efteråt.

Samtal

Sammanfatta i ord för en annan student vad du kommer ihåg av den gångna timmen/lektionen/dagen osv! Hur påverkar detta ditt minne? Att sammanfatta något i ord och berätta om det är ett ganska säkert sätt att se till man inte glömmer. Det vi "valt ut" ur vårt minne och sammanfattat i ord "räddar" vi till morgondagen, det vi inte nämner har vi dömt ut som oviktigt, och det glömmer vi.

Skriva

Att i skrift sammanfatta eller vidareutveckla något man lärt sig fungerar på samma sätt som de andra metoderna, men går djupare än så. Att skriva är att tänka, man tvingar sig att tänka, minnas och förstå när man skriver. Om du har en stund över på kvällen, skriv kort i en dagbok vad du har lärt dig. Titta sedan efter en vecka vad du har skrivit i din bok, och kolla om du också kommer ihåg det. Du lär bli förvånad över hur mycket du lärt dig!


Studieteknik / Källor
 

Källa 1

Källa 2

 

Studieteknik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)