www.larare.at

NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en kognitiv funktionsnedsätttning; sk intellektuell funktionsnedsättning - tidigare Utvecklingsstörning.

Mycket handlar om en grundläggande förståelse för elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar. Perceptuell kan översättas med sinnesintryck och kognition kan översättas med förståelse och hantering av sinnesintryck.

Det gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för elever med NPF.

Hur märks NPF?

Personer med NPF kan ha svårt med...

 • uppmärksamhet
 • impulskontroll
 • förmåga att anpassa aktivitetsnivå
 • tolkning och förståelse av omgivning
 • kommunikation
 • att minnas
 • motorik

Svårigheter kan manifesteras i större eller mindre omfattning. När de är alltför stora och påverkar individen negativt så att hen har svårt att klara sig i samhället blir det en funktionsnedsättning.

NPF kan ha orsakats av...

 • ärftlighet
 • problem under graviditeten, förlossningen eller småbarnsåldern
 • kromosomavvikelser
 • epilepsi
 • vissa ämnesomsättningssjukdomar

Tecken på NPF hos barn

 • sen inlärning som barn
 • inlärningssvårigheter
 • överaktiv som barn
 • koncentrationssvårigheter
 • hamnar lätt i olika konflikter
 • tidvis avskärmad
 • svårigheter att anpassa sig
 • svårt att förstå regler (t.ex. hur man leker)
 • häftiga utbrott
 • motoriska svårigheter
 • läs- och skrivproblem
 • hamnar ofta utanför den sociala gemenskapen

Lösningar

Många har dåligt självförtroende och några drabbas av depressioner. Därför är det väldigt viktigt med stöd, vägledning och närvarande vuxna under tonåren. Problemen växer inte bort, men genom mognad och livserfarenhet lär sig många att kompensera sin funktionsnedsättning. En bra miljö med förstående anhöriga, vänner, lärare, chefer och arbetskamrater, underlättar och minskar symtomen. Därför är det viktigt att lyfta sådan som dessa personer har lätt för, t.ex. att:

 • Hyperfokusera
 • Se detaljer som andra inte ser
 • Tänka utanför ramarna
 • Idérikedom, fantasi och kreativitet
 • Förändringsbenägenhet
 • Problemlösning
 • Målmedvetenhet och envishet

Lärarens uppdrag i relation till NPF: "Rätt förutsättningar för varje enskilt behov"

Läs mer om funktionsvariation.

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

NPF / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 • Introduktion
 • Personer med NPF kan ha svårt med...
 • NPF kan ha orsakats av...
 • Tecken på NPF hos barn
 • Lösningar

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)